Foldedør / Foldevindusdør

SAPA 2050

Foldedør

Uisolert foldedør

Beskrivelse

Våre foldedører 2050 er basert på en stabil grunnkonstruksjon med mulighet for flere forskjellige funksjonstillegg. Systemet er bygget opp på uisolerte aluminiumprofiler med en profildybde på 50 mm. Dørbladene er koblet sammen med innvendige og utvendige hengsler og henger i overkant i rullebeslag. Åpning skjer ved at dørbladene foldes sammen på innsiden eller utsiden til en ”pakke” mot karmsiden.

Dette produktet er produsert i Hydro REDUXA – aluminium produsert med fornybar energi. Les mer her.

Brosjyrer
Door_designguide_NO_Prodbrochure2021.pdf

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Utad- eller innadslående foldedører der hengslenes plassering påvirker foldedørens utførelse. Du finner mer om kombinasjonsmulighetene under Oppriss og detaljer.

UTFØRELSE

  • Bruksområder: Stabilt system som egner seg for inngangspartier med stor trafikk og ved passering med kundevogner, barnevogner m.m.

DIMENSJONER

  • Dørbladhøyde opp til 2500 mm og dørbladbredde maks 1000 mm
  • Dørbladvekt: Maks 75 kg

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fri åpning

Fri åpning gjelder for både innad- og utadslående foldedører.

Tre dørblader, 321

D = Gangdør
F.O. = Fri åpning = Karmyttermål - 320 mm

Tre dørblader, 330

D = Gangdør
F.O. = Fri åpning = Karmytterml - 362 mm

Fire dørblader, 431

D = Gangdør
F.O. = Fri åpning = Karmyttermål - 410 mm

Fem dørblader, 541

D = Gangdør
F.O. = Fri åpning = Karmyttermål - 500 mm

Fem dørblader, 550

D = Gangdør
F.O. = Fri åpning = Karmyttermål - 542 mm

Seks dørblader, 633

D = Gangdør
F.O. = Fri åpning = Karmyttermål - 590 mm

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Funksjonsmål
Glasstykkelse 5-33 mm

Illustrasjonen viser funksjonsmål etablert i vindusbransjen og iht. MTK. Pakningene er utført i EPDM-gummi og finnes i flere utførelser

Glassing
Glasstykkelse 5-33 mm

Fyllinger

Visse deler av partiet kan eller må utstyres med fyllinger. For disse er det viktig å tenke på underlaget og overflatesjiktet. Hvis fyllingene blir utsatt for tunge støt eller  mekanisk belastning, bør man velge underlag av robust platemateriale samt overflatesjikt som rustfri eller glassemaljert stålplate.

Fylling F2
1,5 mm aluminiumplate
3,2 mm board
25 mm isolasjon
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplate

Fylling F3
1,5 mm aluminiumplate
12 mm sponplate
20 mm isolasjon
1,5 mm aluminiumplate

Fylling F4
1,5 mm aluminiumplate
20 mm isolasjon
10 mm Sapaspont

Terskelalternativer

Utadslående foldedør
med terskel

 

Utadslående foldedør
uten terskel

 

Innadslående foldedør
med terskel

 

Innadslående foldedør
uten terskel

OPPRISS OG DETALJER

A2050-1024 13313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1025 13313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1026 1313313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1027 13133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1028 13133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1029 1313133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1018 13212223247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1019 13212223247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1020 132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1021 13132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1022 13132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1023 131321222324777
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

Innfesting av dørparti skal skje i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering bestemmes av partiets størrelse

Karminnfesting med
vrideanker

Karminnfesting med
justerbar karmhylse

Karminnfesting med
bolt og sveisplate

Karminnfesting med
skrue