Foldedør / Foldevindusdør

SAPA 2086

Foldedør

Isolert foldedør

Beskrivelse

Sapa Foldedør 2086 finnes i innad- og utadslående utførelse, og gir mulighet for store åpninger med opp til 6 foldbare dørblader, med eller uten gangdør. Dørbladene er oblet sammen med innvendige og utvendige hengsler og henger i overkant i rullebeslag. Åpning gjøres ved at dørbladene foldes sammen på innsiden eller utsiden til en ”pakke” mot karmsiden. Foldedør 2086 har 86 mm dype profiler. Disse er isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidlister.

Dørbladprofiler finnes for smal- og modullås. Fals for glass og fyllinger 20-56 (64) mm. Ytre glasslist er integrert i profilen for asymmetrisk plassert glass. Terskelfritt alternativ er tilgjengelig. Foldedør 2086 kan enkelt monteres i våre fasadesystemer 4150, 5050 SG samt glassparti 3086.

Dette produktet er produsert i Hydro REDUXA – aluminium produsert med fornybar energi. Les mer her.

Brosjyrer
Door_designguide_NO_Prodbrochure2021.pdf

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Utad- eller innadslående foldedører der hengslenes plassering påvirker foldedørens utførelse.

UTFØRELSE

  • Bruksområde. Stabilt system som egner seg for store åpninger mot omgivelsene, f.eks. for bilforretninger, verksteder og industrilokaler uten høye krav til luft- og vanntetthet..

DIMENSJONER

  • Dimensjoner. Dørbladhøyde opptil 2500 mm og dørbladbredde opptil 1000 mm.
  • Dørbladvekt. Maks 75 kg

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fri åpning

Tre dørblad, 321

D = Gangdør
F.O. =  Fri åpning = Karmyttermål - 428

 

Tre dørblad, 330

D = Gangdør
F.O. =  Fri åpning = Karmyttermål - 470

 

Fire dørblad, 431

D = Gangdør
F.O. =  Fri åpning = Karmyttermål - 554

 

Fem dørblad, 541

D = Gangdør
F.O. =  Fri åpning = Karmyttermål - 680

 

Fem dørblad, 550

D = Gangdør
F.O. =  Fri åpning = Karmyttermål - 722

 

Seks dørblad, 633

D = Gangdør
F.O. =  Fri åpning = Karmyttermål - 806

 

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem, skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Gjeldende normer og krav skal følges.

Funksjonsmål

Glasstykkelse 20-64 mm

Illustrasjonen viser de alle funksjonsmål som er etablert i vindusbransjen og i følge MTK. Gummilister er utført i EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

Fyllinger

Visse deler av partiet kan eller må utføres med fyllinger. Det er viktig å tenke på underlaget og overflatesjiktet.

Fylling F1
1,5 mm aluminiumplate
60 mm isolasjon
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,54 W/m²K.
Egnet ved liten mekanisk påvirkning, f.eks. høyt plassert fylling.

Fylling F2
1,5 mm aluminiumplate
4,8 mm board
50 mm isolasjon
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved middels mekanisk påvirkning, f.eks. lavt plassert fylling.

Fylling F3
1,5 mm aluminiumplate
50 mm isolasjon
10 mm bygningsplate
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved stor mekanisk påvirkning utenfra.

Terskelalternativer

24a   Utgående terskel 20 mm for foldedør med inntil 3 dørblad
24b   Utgående terskel 26 mm for foldedør med 4-6 dørblad
34a   Inngående terskel 20 mm for foldedør med inntil 3 dørblad
34b   Innvendig terskel 26 mm for foldedør med 4-6 dørblad

OPPRISS OG DETALJER

A2086-1051 13313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1052 13313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1053 1313313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1054 13133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1055 13133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1056 1313133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1057 13212223247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1058 13212223247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1059 132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1060 13132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1061 13132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1062 131321222324777
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

For at foldedørene skal fungere tilfredsstillende er det viktig at innfestingene og basiskonstruksjonen i overkant og på sidene er stabile. Profilskinnen for dørbladenes opphengsbeslag må forankres godt, slik at dørbladene får nødvendig frigang mot gulvet.

Karminnfesting med
justerbar karmhylse

Karminnfesting med
skrue

Karminnfesting med
doble skruer


Karminnfesting med
bolt og sveisplate