Glasspartier / Fast vindu

SAPA 3086

Glassparti - Høyisolert

Høyisolerte glasspartier og faste vinduer

Beskrivelse

Glassparti 3086 bygger på en velprøvd og stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler. Disse er isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidlister. For optimale energiytelser benyttes spesialutviklede isolerstaver Sapa Thermo N9 i profilene. Fals for glass 20-56 (64) mm.

Brosjyrer
3086_3086 SX_NO_ProdBrochure2021.pdf

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Høyisolerte profiler.
  • Åpningsvindu. Vindu 1086 kan enkelt integreres.
  • Dører. Dør 2086 kan enkelt integreres.

YTELSER

  • Lufttetthet. Klasse 4 i hht. EN 12207.
  • Regntetthet. Klasse 9A i hht. EN 12208.
  • Lydisolering. Opp til Rw 46 dB.

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Funksjonsmål

Glass eller fyllinger med tykkelse 20-64 mm

Illustrasjonen viser de forskjellige funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i følge MTK. Fugebåndene er utført av EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

Fyllinger

Visse deler av partiet kan eller må utføres med fyllinger. Det er viktig å tenke på underlaget og overflatesjiktet.

Exemplet visar fyllning F2

Fylling F1
1,5 mm aluminiumplate
60 mm isolasjon
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,54 W/m²K.
Egnet ved liten mekanisk påvirkning, f.eks. høyt plassert fylling.

Fylling F2
1,5 mm aluminiumplate
4,8 mm board
50 mm isolasjon
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved middels mekanisk påvirkning, f.eks. lavt plassert fylling.

Fylling F3
1,5 mm aluminiumplate
50 mm isolasjon
10 mm sponplate
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved stor mekanisk påvirkning utenfra.

OPPRISS OG DETALJER

A3086-1001 1102356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A3086-1002 12212223243567374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details