Innbruddshemming

RC2/ RC3

Dør 2060 Innbruddshemmende Klasse RC2

Beskrivelse

Med dørsystemet 2060 kan vi tilby markedet en glasset, innbruddsbeskyttende dør som ser like elegant ut som en vanlig dør. Forskjellen er at den innbruddsbeskyttende døren kompletteres med glass, lås og fyllinger som klarer kravene til innbruddsbeskyttelse for klassen. Dørene kan utføres som inn- eller utadslående, og med smal- eller modulprofil. Kombinasjonen av glass og fyllinger i dørpartiet kan utføres etter ønske. Klassifiseringen av innbruddsbeskyttende dører skjer i henhold til EN 1627.

Brosjyrer

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fri åpning

Dører og entréer bør utformes med tilstrekkelig plass (fri åpning) for persontrafikk og rullestolsbrukere. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dør med anslag

Klemfri avrundet bakkant

Kun klasse RC2

Glass

Glasstype og tykkelse skal oppfylle valgt beskyttelsesklasse.

For mer informasjon kontakt Markedssupport

Beslag

Vårt dörrsystem kan enkelt kompletteras med de på marknaden vanligaste beslagen.
För optimal funktion är det viktigt att beslagen fungerar tillsammans.
Nedan visas våra standardbeslag.

Gångjärn, exempel

Bladgångjärn treblad.

Bladgångjärn.

 

Draghandtag

Svängt draghandtag
med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 128

Trekantsformat draghandtag 
med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 129

Halvcirkelformat draghandtag 
med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 130

 

Trycken

Trycke till dörr med modulprofil.
Bredd 141 mm,
Ø 17,5 mm.
Art nr: Sapa 14 131

Trycke till dörr
med modulprofil.
Bredd 137 mm,
Ø 21 mm.
Art nr: Sapa 14 132

 

Dörrstängare

Dörrstängare med arm.
Enligt leverantör.

Glidskenedörrstängare.
Enligt leverantör.

Infälld dold dörrstängare.
Enligt leverantör.

Automatisk dörröppnare.
Enligt leverantör.

Terskelalternativer

Inbruddshemmende dører utføres alltid med terskel. Tilslutninger mot dørblad kan utføres som anslag eller med 5 mm avstand i underkant. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Terskelalternati, Se Oppriss og detaljer i menyen til høyre.

Beskyttelse mot klemskader

Kan utføres i inbruddssklasse RC2.
For å redusere muligheten for klemskader fra dørens bakkant på personer har vi en løsning med s.k. klemfri bakkant. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dørsystem 2060 med klemfri bakkant av avrundet aluminiumprofil.

OPPRISS OG DETALJER

A2060-1079 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1080 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1081 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1082 122122243667
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1084 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1085 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1086 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1087 122122243667
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Tekniske Fakta

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

Innfesting av dør skal gjøres i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering bestemmes av partiets størrelse.

Eksempel:

Karminnfesting
med justerbar karmhylse     

Karminnfesting
med bolt og sveiseplate