Innbruddshemming

RC2/ RC3

Dør 2086/ Glassparti 3086 Klasse RC2/ RC3

Beskrivelse

Med vårt dørsystem 2086 kan vi tilby markedet en glasset innbruddshemmende dør som ser like elegant ut som en vanlig dør. Forskjellen er at den innbruddshemmende døren kompletteres med glass, lås og fyllinger som klarer kravene til innbruddhemming for respektive klasse. Dørene kan utføres som innad- eller utadslående og med smal- eller modulprofil. Kombinasjon av glass og fyllinger i dørpartiet kan utføres etter ønske. Innbruddsbeskyttelse i henhold til EN 1627.

Brosjyrer

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fri åpning

Dører og entréer bør utformes med tilstrekkelig plass (fri åpning) for persontrafikk og rullestolsbrukere. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dør med anslag

A = Fri åpning
B = Yttermål karm
C = Veggåpning
E = 67 mm alt. 70 mm med utskiftbart anslag

Glass

Glasstype og tykkelse skal oppfylle valgt beskyttelsesklasse.

For mer informasjon kontakt Markedssupport

OPPRISS OG DETALJER

A2086-1035 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1036 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1037 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1038 122122243667
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1039 12356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details