Innbruddshemming

RC2

Vindu 1086 Innbruddshemmende Klasse RC2

Beskrivelse

Med vindussystemet 1086 kan vi tilby markedet et ekstraisolert, innbruddsbeskyttende vindu som ser like elegant ut som et vanlig vindu. Vinduet utføres som innadslående vippe-/dreiehengslet eller fast. Klassifisering av innbruddsbeskyttende vinduer skjer i henhold til ENV 1627.

Brosjyrer

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Beslagsfunksjon

Vippe-/dreiehengslet innadslående


Stengt


Lufting, bunnhengslet


Åpent, dreiehengslet

 

Lukkebeslag Siegenia LM 4200-TBT-E RC2
Håndtak Siegenia 16126
Håndtak Siegenia Låsbart 16131

Vinduets plassering i vegg

En forutsetning for at vinduskonstruksjonen skal klare energikravene og komfort er at vinduet plasseres i veggens varme del. Detta innebærer en plassering så langt inn i veggen som mulig, noe som gir mange fordeler.

Dette gir gode forutsetninger for god innfesting og en vel fungerende fuge. Risikoen for kondens reduseres gjennom en høyere overflatetemperatur. Fugen mellom karmprofil og vegg skal utføres som tostegstetting. Dette innebærer en ytre regnkappe med en luftkanal bak, dytt/isolasjon med mineralull og en innvendig fuge som diffusjonstetting.

Tilslutninger, se Oppriss og detaljer i menyen til høyre.

Glass

Ved innbruddsklasse RC2 i hht. ENV 1627 skal minimum sikkerhetsglass klasse P4A benyttes.

OPPRISS OG DETALJER

A1086-1008 717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1010 12356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1011 123567172
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

Innfesting av vindu skal gjøres i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering bestemmes av partiets størrelse.

Eksempel:

Karminnfesting
med vrideanker

Karminnfesting
med justerbar karmhylse

Karminnfesting
med bolt og sveiseplate