Skyvedører

SAPA 2160

Heve-/Skyvedør S

Høyisolert med slankere design

Beskrivelse

Sapa 2160 S er en høykvalitativ heve-/skyvedør som kombinerer lav profilhøyde med meget effektiv lufttetthet og utmerkede termiske egenskaper. Konstruksjonen av skyvedøren bygger på vår klassiske 2160 optimert for mellomstørrelser og med slankere profiler. Den er bygget opp av isolerte aluminiumprofiler med karmdybde 160 mm og dørbladdybde 70 mm. Den utmerkete termiske ytelsen oppnås takket være 50 mm brede glassfiberarmerte polyamidlister i kombinasjon med 3-lags glass opp til 53 mm. Heve-/skyvedøren har beslag som gjør håndteringen lett og enkel. Når man vrir håndtaket 180 grader løftes dørbladet noen millimeter opp på robuste polyamidhjul for å kunne skyves til siden nesten uten å legge på kraft.

Brosjyrer
SAPA 2160S_NO
2160S_Lift_NO_ProdBrochure2021.pdf
Montasjeanvisning SAPA Heve-/Skyvedør 2160/2160S

Produktfordeler

DIMENSJONER

  • Mål dørblad. Maks anbefalt bredde 2,8 m (opp til 3,1 m er mulig når plassert i le). Maks anbefalt høyde 2,5 m (opp til 2,8 m er mulig når plassert i le). Anbefalingene er tatt frem med tanke på normal vindlast.

DIMENSJONER

  • Dørbladvekt. Maks 250 kg
  • Glasstykkelse. 23-53 mm

UTFØRELSE

  • Låsbare håndtak. Innside, alt. både inn- og utside
  • Enkelsporet, tosporet eller tresporet heve-/skyvedør med mulige kombinasjoner

YTELSER

  • Lufttetthet. Klasse 4 i hht. EN 12207 (600 Pa)
  • Vanntetthet. E900 i hht. EN 12208 (900 Pa)
  • Vindmotstand. C3 i hht. EN12210 (1200 Pa)

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Beslagsfunksjon

Heve-/skyvedør 2160 S kan utføres med et fast og et skyvbart dørblad alt. med to skyvbare dørblad. For å åpne døren vris håndtaket 180° nedover, slik at dørbladet heves noen millimeter og enkelt kan skyves til siden. Ved lukking senkes dørbladet ned igjen og gummilister tetter rundt. Dørbladene løper stille med nylonhjul på rustfri rail og kan parkeres (senkes) i valgfri stilling.

Hvert skyvbare dørblad har espagnolett med fire låsepunkter. Håndtak av aluminium og sylinderlås kan monteres på innsiden alt. på inn- og utsiden.

Håndtak

 

Hjul

 

Plassering i vegg

En forutsetning for at konstruksjonen skal klare kravene til god energiøkonomisering og komfort er at terrasseskyvedøren plasseres i veggens varme del. Dette innebærer en plassering så langt inn i veggen som mulig, hvilket gir mange fordeler.

Det gir gode forutsetninger for god innfesting og en velfungerende fuge. Risiko for kondens reduseres gjennom en høyere overflatetemperatur. Fugen mellom karmprofil og vegg skal utføres som totrinnstetting i form av en ytre regnkappe med en luftekanal bak, dytt med mineralull og en innvendig fuge som diffusjonstetting.

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risiko for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av et menneske. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.


Glasstykkelse 23-53 mm

Illustrasjonen viser de forskjellige funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i henhold til MTK. Fugebåndene er utført i EPDM-gummi og finnes i flere utførekser.

OPPRISS OG DETALJER

A2160-1005 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1006 1234678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1008 123457
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1007 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1009 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1010 1234579
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1012 1234678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1011 1234678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1013 1234577
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1014 1234577
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1015 12346778
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1016 12346778
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Tekniske Fakta

U-verdi heve-/skyvedør

Formel for beregning av skyvedørens totale U-verdi med hensyn til glass, profilandel og linjærfaktor for randsoneeffekt.

Uskyvedør = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg ) / ( Ag + Af )

Beregningene baseres på forskrifter og allmenne råd i BBR 2008 Kap:9.

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

Innfesting av skyvedøren skal gjøres i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering kommer an på heve-/skyvedørens størrelse.

Eksempel:

Karminnfesting
med vrianker innover

Karminnfesting
med vrianker utover

Karminnfesting
med karmskrue SFS SPTR-E

Karminnfesting
med karmhylse M16

Karminnfesting
med karmhylse M16

Prosjekt med skyvedører SAPA 2160

VillAma, Turku

Facility and place: VillAma in Turku, Finland
Construction year: 2012
Architect: SAFA Pekka Mäki, Arkitektbyrå Sigge Oy
Fabricator: Alavus Alufront Oy

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2074
Windows: Sapa 1074
Lift- and Slide doors: Sapa 2160
Surface finish: Powder coating, RAL 7021

Photography: Vesa Loikas Photography