Solskjerming

SAPA 4550

Bow

Bueformede sollameller

Beskrivelse

Sapa Solskjerming 4550 Bow kompletterer vårt fasadesystem 4150 på en enkel og estetisk måte. Den spenstige buede formen gir fasaden letthet. Formen reflekterer sollyset og kan gi indirekte, myk belysning i rommet.

Det er muligheter for å utforme solskjermene med for eksempel tydelig seksjonsinndeling. Overflatebehandlingen kan fremheve profilens form og uttrykk ytterligere. Vårt dekorprofilprogram med bæreprofiler forsterker husets karakter ytterligere.

Brosjyrer

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Vertikalt eller horisontalt
  • Montering: Selvbærende eller som sekundær konstruksjon på annen bærende ramme.

DESIGN

  • Lameller: 190 eller 300 mm brede
  • Monteringsbeslag: Finnes til vinklene 0°, 15°, 30° og 45°

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Utførelse

Utførelse 1, 2 og 3: Frittliggende lameller monteres direkte på bæreprofilen, som kan stilles vertikalt eller horisontalt. Den vertikale linjen kan ytterligere forsterkes ved å montere dekorprofiler fra Express-familien i Sapa Fasade 4150-systemet.

Utførelse 4: Lamellene skrus på ende-/gavlprofiler. Dette gjør det mulig å prefabrikkere seksjoner. Seksjonene monteres vertikalt på bæreprofiler av aluminium. Denne utførelsen gir et stramt og homogent inntrykk og en tydelig visuell profil.

 

Utførelse 1: Vertikalt

Utførelse 2: Vertikalt

Utførelse 3: Horisontalt

Utførelse 4: Vertikalt

Montasjeprinsipper

Sapa Solskjerming 4550 Bow gir stor valfgrihet med mulighet for å tilføre og forsterke arkitektoniske verdier. Vi projekttilpasser når det er behov. Detaljløsninger og gjennomarbeidede avslutninger er viktig. Helheten avgjør hvilken løsning som er best. Alla hus er unike mtp. plassering, virksomhet og arkitektur.

Vertikal montering
Selvbærende konsoll
Brutte lamell-linjer

Vertikal montering
Hengende konsoll
Brutte lamell-linjer     

Vertikal montering
Markfundament
Brutte lamell-linjer     

Horisontal montering
Konsoll med stag
Brutte lamell-linjer     

OPPRISS OG DETALJER

A4550-1013
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1009 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1015 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1011 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1017 4
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details