Solskjerming

SAPA 4550

Wing

Vingeformede sollameller

Beskrivelse

Sapa Solskjerming 4550 Wing kompletterer vårt fasadesystem 4150 på en enkel og estetisk måte. Formen fører tankene til aerodynamikk, der profilen møter lyset og vinden på en myk måte. Wing montert som ubrutt linje gir minimal seksjonsinndeling.

Det er store muligheter for utforming av solskjermene. De kan gjøres visuelt ubrutt eller ha tydelig seksjonsinndeling. Overflatebehandlingen kan fremheve profilens form og uttrykk ytterligere. Vårt dekorprofilprogram med bæreprofiler forsterker husets karakter ytterligere.

Brosjyrer

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Vertikalt eller horisontalt
  • Montering: Selvbærende eller som sekundær konstruksjon på annen bærende ramme.

DESIGN

  • Lameller: 190 eller 300 mm brede
  • Monteringsbeslag: Finnes til vinklene 0°, 15°, 30° og 45°

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Utföranden

Utförande 1 och 3: Friliggande lameller monteras direkt på bärprofilen, vilken kan ställas vertikalt eller horisontellt. Den vertikala linjen kan ytterligare förstärkas genom montage av dekorprofiler hämtade från Sapa Fasad 4150 och dess Expressive-familj.

Utförande 2: Friliggande lameller monteras direkt på den vertikala bärprofilen med s.k. obruten linje. Detta ger en tydlig riktning.

Utförande 4: Utförande 4: Lamellerna skruvas till änd-/gavelprofiler, vilket möjliggör prefabricering av sektioner. Sektionerna monteras vertikalt på bärprofiler av aluminium. Detta utförande ger ett stramt och homogent intryck och en tydlig visuell profil.

Utförande 1: Vertikalt

Utförande 2: Vertikalt

Utförande 3: Horisontellt

Utförande 4: Vertikalt

Montageprinciper

Sapa Solskydd 4550 Wing ger stor valfrihet med möjlighet att tillföra och förstärka arkitektoniska värden. Vi projektanpassar när det behövs. Detaljlösningar och genomarbetade avslut är viktiga. Helheten avgör vilken lösning som är bäst. Alla hus är unika genom placering, verksamhet och arkitektur.

Vertikalt montage
Självbärande konsol
Obrutna lamell-linjer

 

Vertikalt montage
Mot Add-profil
Obrutna lamell-linjer

Vertikalt montage
Självbärande konsol
Brutna lamell-linjer

Vertikalt montage
Hängande konsol
Brutna lamell-linjer

Vertikalt montage
Markfundament
Brutna lamell-linjer

Horisontellt montage
Konsol med dragstag
Brutna lamell-linjer

OPPRISS OG DETALJER

A4550-1008 2
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1001 1
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1002 1
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1007 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1005 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1006 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1004 4
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details