POL
Drzwi przesuwne

SAPA 2160

Drzwi podnoszono-przesuwne

Charakterystyka

Drzwi podnoszono-przesuwne 2160 wykonane są z izolowanych profili aluminiowych o głębokości ramy 160 mm i głębokości skrzydła 70 mm. Izolacja składa się z pasków poliamidowych wzmacnianych włóknem szklanym o szerokości 40 mm. Drzwi podnoszono-przesuwne są wyposażone w okucia podnoszono-przesuwne, co ułatwia obsługę. Skrzydło drzwi można łatwo odsunąć i uszczelnić dookoła, gdy skrzydło drzwi zostanie opuszczone o kilka milimetrów w pozycji zamkniętej.

Broszury
SAPA 2160
SAPA 2160_DataSheet_PL.pdf

Zalety produktu

RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

  • Wersje: Drzwi podnoszono-przesuwne jedno- lub dwuskrzydłowe
  • Zamykane części okucia(klamki z kluczykiem): Możliwe wewnątrz lub wewnątrz i na zewnątrz.

DUŻE ROZMIARY

  • Wymiary skrzydła drzwi: Maksymalna wysokość 2,7 m. Maksymalna szerokość 3,2 m
  • Ciężar skrzydła drzwi: Max 400 kg

Więcej informacji

DESIGN AND OPTIONS

Szklenie

Niezabezpieczone oszklone powierzchnie, które są tak umieszczone, że może do nich dotrzeć
użytkownik powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko obrażeń. Takie oszklone powierzchnie
powinny być tak zwymiarowane, aby wytrzymały dynamiczny wpływ osoby.
Należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy i wymagania.

Grubość szkła 20–51 mm

 

Ilustracja pokazuje różne wymiary funkcjonalne stosowane przez
przemysł okienny i ustanowione przez MTK. Uszczelki wykonane są z gumy EPDM i są dostępne w kilku wersjach.

Wymiary drzwi

Drzwi podnoszon-przesuwne umożliwiają duże otwarcie w ogrodach zimowych i restauracjach itp.

Pojedyncze otwarcie, dwa skrzydła drzwi przesuwnych

F.O. = Określ wymiar
K.Y.M = Wymiar zewnętrzny ramy
Wymiary w świetle = K.Y.M./ 2 - 232 mm
K.Y.M. = określony wymiar x 2 + 464

Pojedyncze otwarcie, jedno skrzydło drzwi przesuwnych

F.O. = Określ wymiar
K.Y.M = Wymiar zewnętrzny ramy
Wymiary w świetle = K.Y.M./ 2 - 187 mm
K.Y.M. = określony wymiar x 2 + 374

Podwójne otwarcie

F.O. = Określ wymiar
K.Y.M = Wymiar zewnętrzny ramy
Wymiary w świetle = K.Y.M./ 2 - 324 mm
K.Y.M. = określony wymiar x 2 + 648

Funkcje okuć

Drzwi podnoszono-przesuwne 2160 mogą być wykonane jako jeden element stały i jedno skrzydło przesuwne,
alternatywnie z dwoma skrzydłami drzwi przesuwnych. W celu otwarcia klamkę należy obrócić o 180 ° w dół,
dzięki czemu drzwi są podnoszone o kilka milimetrów i można je łatwo przesunąć na bok.
Po zamknięciu skrzydło drzwi opada ponownie, a gumowa uszczelka dociska się dookoła.
Skrzydła drzwi przesuwają się cicho po rolkach nylonowych na szynie ze stali nierdzewnej i można je zatrzymać
(opuścić) w dowolnej pozycji.
Każde skrzydło drzwi przesuwnych jest wyposażone w espagnolette z czterema punktami ryglującymi.
Klamki aluminiowe i zamki z wkładką można montować od wewnątrz i zewnątrz lub tylko od wewnątrz.

 

Jedno skrzydło drzwi przesuwnych

Zamknięte


Otwarty, widziany od wewnątrz

Podwójne skrzydło drzwi przesuwnych

Zamknięte


Otwarty, widziany od wewnątrz


Otwarty, widziany od wewnątrz

 

Podwójne otwarcie

Uchwyt

Koła

 

Umiejscowienie drzwi w ścianie

Aby cała konstrukcja spełniała wymagania dotyczące oszczędności energii i zapewniała
dobry komfort należy zainstalować przesuwne drzwi tarasowe w
ciepłej część ściany. Oznacza to, że powinien być zainstalowany tak głęboko w
ścianie jak to możliwe, co ma wiele zalet.
Stwarza to dobre warunki dla właściwego mocowania i dobrze funkcjonującego połączenia.
Ryzyko kondensacji jest zmniejszone z powodu wyższej temperatury powierzchni.
Połączenie profilu ramy ze ścianą należy wykonać z dwustopniowym uszczelniem. Oznacza to, że uszczelnienie powinno składać się z zewnętrznej bariery przeciwdeszczowej
znajdującej się pod spodem kanału powietrznego, warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej i wewnętrznego uszczelnienia dyfuzyjnego.

Elewacje i szczegóły

A2160-1001 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1002 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1003 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1004 1234678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Technical Information

Wartości U dla drzwi podnoszono-przesuwnych

Wzór do obliczania całkowitej wartości U drzwi przesuwnych, biorąc pod uwagę zestaw szybowy, udział profili i strefę krawędziową wpływają na współczynnik liniowy.

Drzwi przesuwne = (Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg) / (Ag + Af)

Obliczenia opierają się na wymaganiach i ogólnych wytycznych.
Drzwi podnoszono-przesuwne    

Projekty drzwi przesuwne SAPA 2160

VillAma, Turku

Facility and place: VillAma in Turku, Finland
Construction year: 2012
Architect: SAFA Pekka Mäki, Arkitektbyrå Sigge Oy
Fabricator: Alavus Alufront Oy

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2074
Windows: Sapa 1074
Lift- and Slide doors: Sapa 2160
Surface finish: Powder coating, RAL 7021

Photography: Vesa Loikas Photography