POL
Elementy przeszklone

SAPA 3086

witryna

Charakterystyka

Elementy systemu przeszkleń 3086 posiadają stabilną konstrukcję i profile o głębokości 86 mm. Są one zaizolowane 42-milimetrową przekładką termiczną z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Zastosowanie w profilach systemu 3086 SX prętów izolacyjnych SAPA Thermo N9 zapewnia optymalną efektywność energetyczną. Przylga na montaż szyby zespolonej: 22-56 (64) mm.

Broszury
3086_3086 SX_EN_ProdBrochure2021.pdf

Zalety produktu

RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

  • Wysoka izolacyjność cieplna.
  • Możliwość otwierania okien: bezproblemowa integracja okien z systemu 1086.
  • Drzwi: Bezproblemowa integracja drzwi z systemu 2086.

WYSOKIE PARAMETRY

  • Przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg EN 12207.
  • Wodoszczelność: klasa 9A wg EN 12208.
  • Izolacyjność akustyczna: do Rw = 46 dB.

Więcej informacji

DESIGN AND OPTIONS

Oszklenie

Niezabezpieczone oszklone powierzchnie, do których jest swobodny dostęp, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko obrażeń. Powierzchnie takie muszą być zwymiarowane tak, by mieć wystarczającą wytrzymałość na oddziaływanie dynamiczne ciała ludzkiego. Należy uwzględnić obowiązujące normy i wymagania.

Wymiary funkcjonalne
Grubość oszklenia 20-64 mm

Na ilustracji przedstawiono różne wymiary funkcjonalne, powszechnie stosowane w przemyśle okiennym i ustalone przez MTK (Szwedzkie Stowarzyszenie Producentów Szkła). Uszczelki wykonane są z EPDM i są dostępne w kilku wersjach.

Panele wypełniające

Niektóre części elementów mogą lub muszą być wypełnione panelami wypełniającymi. Należy uwzględnić podłoże i warstwę wierzchnią paneli.
Obszary podlegające niewielkim obciążeniom mechanicznym, takie jak panele wypełniające wysokiej gęstości.


Przykład panelu wyełniającego F2

Panel wypełniający F1
1,5 mm - blacha aluminiowa
60 mm - izolacja
1,5 mm - blacha aluminiowa

Współczynnik przenikania ciepła U w części środkowej: nawet 0,54 W/m²K.
Obszary podlegające niewielkim obciążeniom mechanicznym, takie jak panele wypełniające wysokiej gęstości.

Panel wypełniający F2
1,5 mm - blacha aluminiowa
4,8 mm - płyta
50 mm - izolacja
4,8 mm - płyta
1,5 mm - blacha aluminiowa

Współczynnik przenikania ciepła U w części środkowej: nawet 0,61 W/m²K.
Obszary podlegające umiarkowanym obciążeniom mechanicznym, takie jak panele wypełniające niskiej gęstości.

Panel wypełniający F3
1,5 mm - blacha aluminiowa
50 mm - izolacja
10 mm - płyta wiórowa
1,5 mm - blacha aluminiowa

Współczynnik przenikania ciepła U w części środkowej: nawet 0,61 W/m²K.
Obszary podlegające wysokim obciążeniom mechanicznym od zewnątrz

Elewacje i szczegóły

A3086-1001 1102356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A3086-1002 12212223243567374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details