[Fokus] Projekt

Midtun Skole – skolan där renovering möter ny design

Det finns många anledningar till att vi alltid bör överväga renovering när det gäller ”nya” projekt. En anledning är bland annat det byggnadshistoriska värdet. Vi kan lära oss mycket av gamla byggnader när det gäller historia, arkitektur, design och det gamla levnadssättet. En annan anledning är hållbarhet. Vi måste ta hänsyn till de resurser vi redan har och se till att vi bidrar till en cirkulär ekonomi.
Mer information

Det över 100 år gamla ångkraftverket förvandlades till ett unikt hotellkoncept

Det tidigare ångkraftverket är en elegant tegelbyggnad belägen intill Mälaren i Västerås. Förr i tiden var anläggningen en av Sveriges största energileverantörer, därefter stod den länge oanvänd - tills ett par visionärer såg en annan typ av energi i byggnaden. Idag är det inte bara en turistattraktion, det är en destination.
Mer information

Lindesberg investerar stort i ny skolbyggnad med fokus på ljus och välbefinnande

Utbildning är onekligen viktigt för vår framtid. Ett barns lärande formar morgondagens människor. Vetenskapliga studier visar att en skolas miljö har en positiv inverkan på elevens (och lärarnas) välbefinnande - det minskar stress, skolfrånvaro och vissa säger till och med att miljön är en nyckelfaktor när det gäller elevens prestationer. Lindesbergs kommun gjorde sin största investering i historien och såg till att Lindbackaskolan får de bästa förutsättningarna för studenterna och deras framtid.
Mer information

Torvbråten Skole – Ett nytt riktmärke för framtidens skolor

Universellt utformad för att passa alla – Torvbråten Skole är en plats både för att lära, och att lära från. Det finns ibland en smal bild över kognitiv utveckling, traditionella ämnen som matte och läsning är ofta associerat med barns utbildning. Lärande är inte bara akademiskt, det är även socialt och emotionellt. Skolan har satt höga miljömässiga standarder, både när det gäller hållbar arkitektur och social hållbarhet. Torvbråten Skole är Norges andra skola att uppnå certifieringen Svanen märkt Skolbyggnad.
Mer information

Spektakulär depå för södra Sveriges modernaste spårvagnar

Stadsutvecklingen är viktig för att skapa jobb, boende och är i många olika aspekter avgörande för att underlätta livet i ett samhälle. Lund satsar stort på stadsutvecklingen, och visionen är att staden ska växa med 50 000 invånare de närmsta decennierna.
Mer information

Med siktet inställt mot ett urbant samhälle – Ett extraordinärt och tekniskt krävande badhus

Det krävs att man kan bära många olika hattar när man arbetar med Fastighetsutveckling, att veta lite om mycket är viktigt eftersom verksamheten inte enbart handlar om själva byggnaden – det handlar även om hela samhället runtomkring. I den här branschen måste man tänka på location, syfte och inte minst hållbarhet. Vi är glada att vi tillsammans med Ålesunds pionjärer har varit delaktiga i ett nytt badhus som bidrar till ett urbant Ålesund. Även om det kan verka vara ett vanligt byggprojekt, så finns det mer att berätta än så.
Mer information

Lindesberg Hälsocenter maximerar dagsljuset med en inomhuspark inramad av glasfasader och glastak

Arkitektur för välbefinnande är inte något nytt koncept. En del påstår att det etablerades redan i början på 1900-talet som en del av den moderna rörelsen. Hälsosamma bostäder var ett kärnkoncept redan då, och många byggnader designades som en del av strävan att förbättra välbefinnandet genom arkitektur. Den röda tråden för denna typ av arkitektur är stora mängder naturligt ljus, utsikter och användningen av modern teknik. Lindesberg Hälsocenter är inget undantag, byggnaden designades med moderna tekniska verktyg som till exempel dagsljussimulering, energiberäkningar och analyser av mikroklimat osv.
Mer information