Inbrottsskydd

RC2

Inåtgående eller fast Fönster 1086 RC2

Välisolerat inbrottsskyddande fönster

Beskrivning

Med SAPA Fönster 1086 kan vi erbjuda marknaden ett välisolerat inbrottsskyddande fönster som ser lika elegant ut som ett vanligt fönster. Fönstret utföres som inåtgående undersidohängt eller fast. Klassning av inbrottsskyddande fönster görs enligt EN 1627.

Broschyrer

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Beslagsfunktioner

Undersidohängt inåtgående


Stängt


Vädring, underhängt


Öppet sidohängt

 

Stängningsbeslag Siegenia LM 4200-TBT-E RC2
Handtag Siegenia LM 16126
Handtag Siegenia LM 16131 Låsbart

Fönstrets placering i vägg

En förutsättning för att fönsterkonstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att fönstret placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Anslutningar, se Elevationer och detaljer.

Glas

Vid inbrottsskydd klass RC2 enligt EN 1627 skall säkerhetsglas minst klass P4A användas.

ELEVATIONER OCH DETALJER

A1086-1008 717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1010 12356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1011 123567172
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av fönster ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på fönstrets storlek.

Exempel:

Karminfästning
med vridankarjärn

Karminfästning
med justerbar karmhylsa

Karminfästning
med bult och svetsplatta