Brannsikkerhet: Disse dimensjonene må arkitekter forholde seg til

19.11.2020

Brannsikkerhet: Disse dimensjonene må arkitekter forholde seg til

Branndører handler først og fremst om å redde liv. Derfor er det strenge krav til utforming og egenskapene til brannklassifiserte dører. Det er svært vanlig at en branndør også skal fungere som en rømningsdør. Likt som med andre dører må man også med branndører ta hensyn til forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann. I tillegg til å tilfredsstille dimensjoner og utforming ved en rømningsdør skal døren ha egenskaper som gir tilstrekkelig brannmotstand i form av integritet og isolasjon. Dette skal sikre at brannen ikke sprer seg.

Krav til brannsikkerhet

I et byggeprosjekt er planlegging og detaljprosjektering av brannsikkerhetstiltak fordelt på flere aktører. Likeledes er utførelsen og kontroll av utførelsen fordelt på flere entreprenører og leverandører. God koordinering er avgjørende for sluttresultatet.

Som arkitekt trenger du å være innforstått med to ting:

  • Gjeldende regelverk
  • Produktenes godkjente dimensjoner og utforming

I Norge er det TEK17 som stiller de generelle kravene til sikkerhet ved brann. Denne byggeforskriften tar opp i seg en rekke krav til testing, internasjonale standarder og dokumentasjon i forhold til produktenes brannsikkerhet.

Dimensjoner og brannsikkerhet

Det er viktig å sørge for at gjeldende retningslinjer for maksimum og minimums krav for dørbladenes høyde, bredde og vekt blir overholdt. Bygninger skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer i byggverket.

For branndører er det begrensinger på godkjente dimensjoner:

For dør i byggverk skal fri åpning være minimum 0,8 m (varierer i ulike land).
For inngangsdører og dører i kommunikasjonsveier i byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 1,16 m.
Døren skal ha fri høyde på minimum 2 m (varierer i ulike land).
Branndører egner seg på steder der styrke, stabilitet og holdbarhet er viktig. Aluminium er et sterkt og lett materiale som tåler høy varme. Det smelter ikke før ved 660 oC. I branndører forsterkes også aluminiumen med isolerende og/eller kjølende materiale for at døren skal tåle enda høyere varme. Materialet er derfor egnet for å oppfylle kravene til sikker rømningsvei og hindre brannspredning.

Les også: Et innblikk i Sapas arbeid med kvalitetssikring[RAR1]

Standarder for brannsikkerhet

En branndør er en verifisert dør som beholder brannmotstand i et visst tidsrom. I Norden er klassifiseringene som opptrer oftest på dører EI30 til EI60. Brann må ikke spre seg gjennom døren i det angitte tidsintervallet. Dørens isolasjonsevne garanterer for en maksimal temperatur på utvendig overflate på 180 K for dørbladet og 360 K for karmen innenfor det angitte tidsintervallet.

Sapas dører i aluminium tilfredsstiller kravene i klasse EI30 og EI60, der profilene har kjølende, brannhemmende isolering, og det brukes brannsikre glass. I tillegg brukes brannsvellende lister og klips for å sikre at glasset sitter på plass.

Aluminiumsdørene tilfredsstiller også kravene til CE-merket. Dette merket er produsentenes måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt. Sapas systemer i aluminium leveres som en totalpakke. Tilbehør som låskasser eller dørpumper har de sammen brannegenskapene som branndøren.

Akkrediterte tredjepartsorganer har hatt ansvar for å kontrollere og bekrefte egenskapene. Sapas branndører er blitt grundig testet og godkjent i henhold til gjeldende lovgivning