Hva er konsekvensen av dårlig brannsikkerhet?

19.11.2020

Hva er konsekvensen av dårlig brannsikkerhet?

I Norge foreligger det en rekke krav og ansvarsforhold i lover og forskrifter når det gjelder brannsikkerhet. Disse har vi først og fremst for å redde liv, men også for å hindre materielle skader og brannspredning mellom byggverk.

Totalt utførte brann- og redningsvesenet i Norge 96 980 oppdrag i 2018. Det er en økning på hele 12 prosent fra året før, ifølge brannstatistikk fra DSB. Både utforming, konstruksjoner og materialer er med på å påvirke alvorlighetsgraden av en brann. Arkitekten, sammen med entreprenør, eiendomsutvikler og eier er ansvarlig for at passende design, byggteknikk og materialer blir brukt for å oppnå god brannsikkerhet.

Brannsikkerhet versus kostnader

Arkitekter blir ofte nødt til å starte designprosessen uten en fullstendig utredning av hvilke resultater byggherre ønsker, noe som fører til endringer og kostnadskutt utover i byggeprosessen. Det kan få uheldige konsekvenser for brannsikkerheten.

Ta for eksempel Grenfell Tower-tragedien i 2017. I fjerde etasje i en boligblokk i London utviklet en kjøkkenbrann seg til en bygningsbrann som krevde 72 menneskeliv på under en time. Brannen spredte seg 20 etasjer opp på kun 36 minutter. Det har blitt rapportert at isolasjonsmaterialet og fasadeplatene som ble benyttet da boligblokken ble pusset opp i 2015/16, ikke oppfylte kravene til brannsikkerhet.

I ettertid har det også kommet frem at branndørene i bygningen var defekte. Branndørene var designet til å være brannmotstandsdyktige i 30 minutter, men viste seg å motstå brann i kun 15 minutter. En mye kortere periode enn forventet, og 15 dyrebare minutter som kunne blitt brukt til evakuering.

Les også: Hva skiller en branndør fra en vanlig dør?

Også i Norge har det blitt brukt brennbar isolasjon, men byggeprosessen ble heldigvis stoppet. På Mæla ungdomsskole i Skien var det prosjektert ytter- og innervegger i polykarbonat og plastisolasjon som ikke hadde blitt testet i Norge. Da en testvegg omsider ble bygd og satt fyr på viste det seg at veggen hadde en gjennombrenningstid på kun 35 sekunder, noe som kunne hatt fatale konsekvenser. Det brannfarlige skoleprosjektet endte med rettsak der arkitekten ble dømt, og deretter forlik.

Brannsikkerhetsdesign

I lys av eksemplene nevnt ovenfor er det viktig at du som arkitekt sørger for å bli kjent med spesifikke brannsikkerhetsproblemer i strukturen som planlegges, både ved restaurering og nybygg, samt at du innhenter råd og informasjon fra nødvendige grensesnitt så tidlig som mulig i design-stadiet.

Før du overrekker tegningene dine er det god praksis å få forslaget ditt revidert i forhold til brannsikkerhet på forhånd. Slik beskytter byggherre sin egen lånesatsing i prosjektet, og du kan utføre arkitektonisk design av høy kvalitet som sikrer både menneskeliv og økonomiske investeringer.