Brann

E 30

Sapa Glassparti 3050 SGG Contraflam Structure

Beskrivelse

Sapa Glassparti 3050 SGG Contraflam Structure Brannparti med vertikale glass-skjøter er et helglass-system for brannpartier. De vertikale skjøtene mellom glassene er utført uten vertikale profiler etter glassleverandørens anvisninger. Konstruksjonen er kun egnet til innendørs bruk og med maks høyde 3100 mm. Maks bredde uten delingsprofil er 6600 mm. Kan kombineres med Sapa Dør 2050 alt. Sapa Dør 2060 i tilsvarende brannklasse.

Sapa Glassparti 3050 med SGG Contraflam Structure er kun godkjent for innfesting i tung bygningskropp.

Brosjyrer
Fire_NO_181210_ProdBrochure2021.pdf

Mer informasjon

OPPRISS OG DETALJER

A2050-1040 1102355
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1041 1221355
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1042 1221355
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1057 1221355
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1063 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1064 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details