Dörrar

SAPA Dörr 2086

Dörr Extreme

Högisolerad dörr med hög täthet

Beskrivning

2086 Extreme tillhör vår nya generation byggsystem SAPA Thermo 86 utvecklad med tydlig fokus på energi och prestanda. Dörren har lågt U-värde, högsta luft- och regntäthet och mycket bra ljudreduktion.

Dörr 2086 Extreme grundar sig på Dörr 2086 med alla dess grundegenskaper. En optimal tröskelkonstruktion tillsammans med 3-punktslåsning förbättrar tätheten vilket gör att dörren klarar högsta kraven: klass 4 i lufttäthet och klass 9A i regntäthet. Dörren kan utformas som enkeldörr med max dörrbladshöjd 2500 mm. För optimal energiprestanda kan dörren kompletteras med samma isolerstavar SAPA Thermo N9 som till Dörr 2086 SX.

Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås. Fals för glas och fyllning 20-56 (64) mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas. Dörr 2086 Extreme kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.

Denna produkt är tillverkad av Hydro REDUXA® - Aluminium producerad av förnybar energi. Läs mer här

Broschyrer
SAPA 2086 2086 SX
SAPA Dörr Designguide
SAPA 2086 SX_Plus_Extreme_DataSheet_SE.pdf
2086_Montanv_se.sept.pdf

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Enkeldörr med eller utan sido- och överljus.
  • Personsäkerhet. Kan fås i klämskyddat utförande med utanpåliggande klämskyd.

PRESTANDA

  • Lufttäthet. Klass 4 enligt EN 12207.
  • Regntäthet. Klass 9A enligt EN 12208.

PRESTANDA

  • U-värde. Ner till 0,9 W/m²K (SX, helglasad, smalprofil, Ug=0,5 W/m²K, storlek 1230x2180 mm).
  • Ljudisolering. Upp till Rw 44 dB (SX).

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.

Anslagsgående dörr

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning

D med universalgångjärn = 151 mm
D med bladgångjärn = 145 mm alt 148 mm med utbytbart anslag
E = 67 mm alt. 70 mm med utbytbart anslag

Anslagsgående dörr med dolt gångjärn

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
D = 98,5 mm alt. 101,5 mm med utbytbart anslag
E = 67 mm alt. 70 mm med utbytbart anslag

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått
Glas eller fyllningar med tjocklek 20-64 mm

Glas

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget och ytskiktet till dem.

Exemplet visar fyllning F2

Fyllning F1
1,5 mm aluminiumplåt
60 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt
U-värde mittpunkt ner till 0,54 W/m²K.
Lämplig vid låg mekanisk påverkan t.ex. högt placerad fyllning.

Fyllning F2
1,5 mm aluminiumplåt
4,8 mm board
50 mm isolering
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplåt
U-värde mittpunkt ner till 0,61 W/m²K.
Lämplig vid måttlig mekanisk påverkan t.ex. lågt placerad fyllning.

Fyllning F3
1,5 mm aluminiumplåt
50 mm isolering
10 mm trä berskiva
1,5 mm aluminiumplåt
U-värde mittpunkt ner till 0,61 W/m²K.
Lämplig vid hög mekanisk påverkan utifrån.

Beslag

Vårt dörrsystem kan enkelt kompletteras med de på marknaden vanligaste beslagen. För optimal funktion är det viktigt att beslagen fungerar tillsammans. Nedan visas våra standardbeslag.

Gångjärn, exempel

Universalgångjärn

Dolt gångjärn

Tröskelalternativ

Dörröppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör vara så låg som möjligt för att underlätta passage. Beakta gällande normer och krav.

Skydd mot klämskador

För att minska risken för personskador genom klämning i dörrens bakkant har vi en lösning med klämskyddat utförande av typ Athmer Fingerschutz. Det är en utanpå monterad skyddsrulle med duk som kan monteras på gångjärnsidan eller icke-gångjärnsidan. Produkten är godkänd att montera på brandklassade dörrar Sapa Dörr 2086 EI 30 samt icke brandklassade dörrar.

Beakta gällande normer och krav.

Mer information om Athmer Fingerschutz på Sapa Dörr 2086 finns här.

Brytskydd

Utåtgående enkeldörr
För att minska risken för inbrott vid dörren har vi tagit fram en anslagsprofil med brytskydd. Brytskyddet är enkelt utbytbart vid ev. skada. Bör utföras i naturanodisering för bästa visuella tålighet. Finns endast för utåtgående enkeldörr.

ELEVATIONER OCH DETALJER

A2086-1001 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1002 12212223243
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1003 1221222324346
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1004 2122247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1005 122122232437
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1006 122122232436678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1007 31323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1008 12331323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1009 1233132333446
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1010 3132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1011 123313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1012 123313233346678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
skruv

Karminfästning med
dubbla skruvar

Projekt med dörrar SAPA DÖRR 2086

Spårvagn, Lund

Sweden

Byggherre: Region Skåne / Lunds Kommun
Byggentreprenör: NCC Building Sweden
Metallbyggare: Alab Aluman AB
SAPA produkter: Fasad 4150, Dörr 2086, Fönster 1086

Betongvilan, Smedby

Sweden

Project: Betongvilan, Smedby
Metalbuilder: Ostkustens Glas & Montage AB

Photography: Hanna Bouveng

Bybad, Ålesund

Norway

Metallbyggare: H-fasader AS
Totalentreprenör: Veidekke Entreprenör AS
SAPA lösningar: SAPA 4150 Fasad, SAPA 2050 Dörr, SAPA 2086 Dörr och SAA 1086 fönster

Lindesberg Hälsocenter

Sweden

Arkitekt: White Arkitekter
Metallbyggare : Glaslindberg Fasad
Produkter: Fasad SAPA 4150, Tak: SAPA 5050, Dörrar: SAPA 2086 / SAPA 2050
Foto: Åke E:son Lindman &White 

Horten Skole, Horten

Norway

Link Arkitektur

Project: Horten Skole
Location: Horten, Norway
Producer: Umbra Produkter AS

Photo: Hundven-Clements Photography

Silberauto, Klaipeda

Facility: Silberauto
Place: Klaipeda, Lithuania
Architect: A405 Architects
Manufacturer: GS Industry UAB
Installer: Eugvilsta UAB

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2086 and Sapa 2074
Windows: Sapa 1074

Photography: Evaldas Lasys