Dörrar

SAPA Dörr 2086

Entréskjutdörr automatisk

Isolerad automatisk entréskjutdörr

Beskrivning

SAPA Entréskjutdörr 2086 med automatik bygger på en stabil grundkonstruktion med isolerade dörrbladsprofiler med profildjup på 74 mm och glasfals för 2- och 3-glas isolerruta.

Dörren kan förses med automatik från en stor mängd olika tillverkare och erbjuder därmed flexibilitet i anpassning till verksamhetens specifika krav och behov. Automatik är att föredra i starkt trafikerade entrélösningar då tillgängligheten blir bättre och smidigare. För en bra komfort är en vindsluss ofta nödvändig.

Skjutdörrarna kan utföras som enkel eller dubbelflyglig. De fasta partierna kan utföras i system 3086 (det allra vanligaste valet) eller i fasadsystem 4150, 4150 SX, 4150 SSG och 5050 SG. Dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkant eller enbart i framkant.

Denna produkt är tillverkad av Hydro REDUXA® - Aluminium producerad av förnybar energi. Läs mer här

Broschyrer

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Enkelflyglig eller dubbelflyglig.
  • Lås. Dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkant eller enbart i framkant.

UTFÖRANDE

  • Användningsområden. Entréer med stort trafikflöde samt vid passage med kundvagnar, barnvagnar m.m.

UTFÖRANDE

  • Automatik. Anpassas för funktion och kundens speciella önskemål. Karmöverstycke finns med olika profilbredder anpassade efter marknadens olika automatikbeslag. Se respektive automatikleverantör.

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fri öppning

Vid beräkning av fri öppning har vi tagit hänsyn till risken för klämskador i bakkant dörrblad.

Enkelflyglig dörr

F.O = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning max = (Karmyttermått. - 350) / 2
Karmyttermått min = 2 x Fri öppning + 350

Dubbelflyglig dörr

F.O = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning max = (Karmyttermått. - 565) / 2
Karmyttermått min = 2 x Fri öppning + 565

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

Glas eller fyllningar med tjocklek 20-54 mm

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

 

Glasning
Glastjocklek 20-54 mm

2-glas isolerruta

 

3-glas isolerruta

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget  och ytskiktet till dem. Är fyllningarna utsatta för tunga stötar eller mekanisk belastning bör man välja underlag av tåligt skivmaterial samt ytskikt som rostfri plåt eller glasemaljerad stålplåt.

Fyllning F2
U-värde mittpunkt: 0,74 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
4,8 mm board
40 mm isolering
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplåt

 

Fyllning F3
U-värde mittpunkt: 0,74 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
10 mm spånskiva
40 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt

 

Fyllning F4
U-värde mittpunkt: 0,78 W/m2K
1,5 mm aluminiumplåt
40 mm isolering
10 mm Sapa spont

Skjutdörrsautomatik

Anpassas för funktion och kundens speciella önskemål. Se respektive automatikleverantörs sortiment  för mer information.

ELEVATIONER OCH DETALJER

A2074-1127 12344142434456
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2074-1128 12341424467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2074-1140 1234142434456
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2074-1141 12341424467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
skruv

Karminfästning med
dubbla skruvar

Projekt med dörrar SAPA DÖRR 2086

Spårvagn, Lund

Sweden

Byggherre: Region Skåne / Lunds Kommun
Byggentreprenör: NCC Building Sweden
Metallbyggare: Alab Aluman AB
SAPA produkter: Fasad 4150, Dörr 2086, Fönster 1086

Betongvilan, Smedby

Sweden

Project: Betongvilan, Smedby
Metalbuilder: Ostkustens Glas & Montage AB

Photography: Hanna Bouveng

Bybad, Ålesund

Norway

Metallbyggare: H-fasader AS
Totalentreprenör: Veidekke Entreprenör AS
SAPA lösningar: SAPA 4150 Fasad, SAPA 2050 Dörr, SAPA 2086 Dörr och SAA 1086 fönster

Lindesberg Hälsocenter

Sweden

Arkitekt: White Arkitekter
Metallbyggare : Glaslindberg Fasad
Produkter: Fasad SAPA 4150, Tak: SAPA 5050, Dörrar: SAPA 2086 / SAPA 2050
Foto: Åke E:son Lindman &White 

Horten Skole, Horten

Norway

Link Arkitektur

Project: Horten Skole
Location: Horten, Norway
Producer: Umbra Produkter AS

Photo: Hundven-Clements Photography

Silberauto, Klaipeda

Facility: Silberauto
Place: Klaipeda, Lithuania
Architect: A405 Architects
Manufacturer: GS Industry UAB
Installer: Eugvilsta UAB

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2086 and Sapa 2074
Windows: Sapa 1074

Photography: Evaldas Lasys