Skjutdörrar

SAPA Lyftskjutdörr 2160

Lyftskjutdörr

Högisolerad för stora format

Beskrivning

Lyftskjutdörr 2160 är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler med karmdjup 160 mm och dörrbladsdjup 70 mm. Isoleringen är 40 mm breda glasfiberarmerade polyamidlister. Lyftskjutdörren har lift-slide beslag för användarvänlig hantering. Dörrbladet skjuts lätt åt sidan i öppet läge och tätar runt om då dörrbladet sjunker ner några millimeter i stängt läge.

Denna produkt är tillverkad av Hydro CIRCAL® återvunnet aluminium. Läs mer här

Broschyrer
2160_2160S_Montanv_SE.sept.pdf
SAPA 2160 versioner Broschyr

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Enkel- eller dubbelflyglig lyftskjutdörr. Enkelflyglig med ett eller två skjutbara dörrblad på inre alt. yttre spår.
  • Låsbara handtag. Insida alt. både in- och utsida

Stora dimensioner

  • Mått dörrblad. Max höjd 2,7 m. Max bredd 3,2 m
  • Dörrbladsvikt. Max 400 kg

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.


Glastjocklek 20-51 mm

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Fri öppning

Lyftsskjutdörren ger möjlighet till stora öppningar i uterum och restauranger etc.

Enkelflyglig, två skjutbara dörrblad

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 187 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 374

Enkelflyglig, ett skjutbart dörrblad

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 232 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 464

Dubbelflyglig

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 324 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 648

Beslagsfunktioner

Lyftskjutdörr 2160 kan utföras som enkel eller dubbelflyglig. Enkelflyglig finns med ett eller två skjutbara dörrblad placerade i inre eller yttre spår.

För att öppna vrids handtaget 180° neråt, varvid dörrbladet höjs några millimeter och lätt kan skjutas åt sidan. Vid stängning sjunker dörrbladet ner igen och gummilister tätar runt om. Dörrbladen löper tyst med nylonhjul på rostfri räls och kan parkeras (sänkas) i valfritt läge.

Varje skjutbart dörrblad har spanjolett med fyra låspunkter. Handtag av aluminium och cylinderlås kan monteras på insida alt. in- och utsida.

Enkelflyglig, två skjutbara dörrblad

Enkelflyglig, ett skjutbart dörrblad

Dubbelflyglig

Handtag

 Lyfthandtag, insida

Lyfthandtag, insida
Griphandtag, utsida

 Lyfthandtag för cylinder, insida

Lyfthandtag för cylinder,
in- och utsida

Lyfthandtag för cylinder, insida
Griphandtag, utsida

Hjul

 

Placering i vägg

En förutsättning för att konstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att lyftskjutdörren placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

ELEVATIONER OCH DETALJER

A2160-1001 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1002 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1003 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1004 1234678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Teknisk fakta

U-värden Lyftskjutdörr

Formel för beräkning av skjutdörrens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Uskjutdörr = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg ) / ( Ag + Af )

Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

U-värden tabell som pdf.

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av lyftskjutdörr ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på lyftskjutdörrens storlek.

Exempel:

Karminfästning
med vridankarjärn inåt

Karminfästning
med vridankarjärn utåt

Karminfästning
med karmskruv SFS SPTR-E

Karminfästning
med karmhylsa M16

Karminfästning
med karmhylsa M16

Projekt med skjutdörrar SAPA LYFTSKJUTDÖRR 2160

VillAma, Turku

Facility and place: VillAma in Turku, Finland
Construction year: 2012
Architect: SAFA Pekka Mäki, Arkitektbyrå Sigge Oy
Fabricator: Alavus Alufront Oy

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2074
Windows: Sapa 1074
Lift- and Slide doors: Sapa 2160
Surface finish: Powder coating, RAL 7021

Photography: Vesa Loikas Photography