Vikdörrar / Vikfönster

SAPA Vikdörr 2086

Vikdörr

Högisolerad vikbar dörr

Beskrivning

Vikdörr 2086 finns som i utåt- eller inåtgående utförande och ger möjlighet till stora öppningar med upp till 6 vikbara dörrblad, med eller utan gångdörr. Dörrbladen är sammankopplade med gångjärn på in- respektive utsida och hänger i överkant i rullbeslag. Öppning sker genom att dörrbladen viks samman utåt eller inåt till ett paket mot karmsidan.

Dörren bygger SAPA Dörr 2086 stabila grundkonstruktionen med möjlighet till flera olika funktionstillägg. Profilerna är 86 mm djupa och är isolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. Dörren kan även fås extraisolerad i utförande Vikdörr 2086 SX med extra fyllningsmateiral i profilerna för ännu lägre U-värde.

Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås. Fals för glas och fyllning 20-56 (64) mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas. 2086 kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.

Denna produkt är tillverkad av Hydro REDUXA® - Aluminium producerad av förnybar energi. Läs mer här

Broschyrer
SAPA Vikdörr 2086

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Utåt- eller inåtgående vikdörr där gångjärnens placering påvekrar vikdörrens utförande. Se mer om kombinationsmöjligheterna under Elevationer och detaljer.

UTFÖRANDE

  • Användningsområde. Stabilt system som lämpar sig för stora öppningar mot det fria i t.ex. bilhallar, verkstäder, industrilokaler utan stora krav på luft och vattentäthet.

Stora dimensioner

  • Dörrbladshöjd upp till 2500 mm och dörrbladsbredd max 1000 mm.
  • Dörrbladsvikt. Max 75 kg

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fri öppning

Fri öppning gäller för både inåt- och utåtgående vikdörrar.

Tre dörrblad, 321

D = Gångdörr
F.O. = Fri öppning = Karmyttermått - 428

 

Tre dörrblad, 330

D = Gångdörr

F.O. = Fri öppning = Karmyttermått - 470

 

Fyra dörrblad, 431

D = Gångdörr

F.O. = Fri öppning = Karmyttermått - 554

 

Fem dörrblad, 541

D = Gångdörr

F.O. = Fri öppning = Karmyttermått - 680

 

Fem dörrblad, 550

D = Gångdörr

F.O. = Fri öppning = Karmyttermått - 722

 

Sex dörrblad, 633

D = Gångdörr

F.O. = Fri öppning = Karmyttermått - 806

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget och ytskiktet till dem.

Fyllning F1
1,5 mm aluminiumplåt
60 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt

U-värde mittpunkt ner till 0,54 W/m²K.
Lämplig vid låg mekanisk påverkan t.ex. högt placerad fyllning.

Fyllning F2
1,5 mm aluminiumplåt
4,8 mm board
50 mm isolering
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplåt

U-värde mittpunkt ner till 0,61 W/m²K.
Lämplig vid måttlig mekanisk påverkan t.ex. lågt placerad fyllning.

Fyllning F3
1,5 mm aluminiumplåt
50 mm isolering
10 mm träfiberskiva
1,5 mm aluminiumplåt

U-värde mittpunkt ner till 0,61 W/m²K.
Lämplig vid hög mekanisk påverkan utifrån.

Tröskelalternativ

24a Utåtgående tröskel 20 mm för vikdörr med upp till 3 dörrblad
24b Utåtgående tröskel 26 mm för vikdörr med 4-6 dörrblad
34a Inåtgående tröskel 20 mm för vikdörr med upp till 3 dörrblad
34b Inåtgående tröskel 26 mm för vikdörr med 4-6 dörrblad

ELEVATIONER OCH DETALJER

A2086-1051 13313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1052 13313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1053 1313313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1054 13133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1055 13133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1056 1313133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1057 13212223247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1058 13212223247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1059 132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1060 13132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1061 13132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1062 131321222324777
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

 

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
skruv

Karminfästning med
bult och svetsplatta


Karminfästning med
dubbla skruvar