Sertifikater / Bestemmelser

CE-merking

CE-merking

Fra 01.07.13 blir det obligatorisk å etablere ytelseserklæring og å CE-merke byggevarer. Grunnen til dette er Europaparlamentet og rådets forordning (EU) nr. 305/2011, kjent som Byggvareforordningen (CPR).

Forutsetningen for etableringen av ytelseserklæringen og CE-merkingen er at produktet er omfattes av:
- En harmonisert standard hEN (produktstandard) hvor overgangsperioden har utløpt
eller
- En europeisk teknisk vurdering (ETA)

Formålet med ytelseserklæringen og CE-merkingen er at produktets ytelse skal bestemmes, vurderes og rapporteres på en EU / EØS-harmonisert måte.
Byggvareforordningens formål er ikke å harmonisere landenes krav til byggevarer. Disse kravene bestemmes av hvert enkelt land.
Kjøperen av en CE-merket byggevare må selv vurdere om deklarert ytelse tilsvarer markeds gjeldende byggeforskrifter.

I dagens situasjon finnes det to produktstandarder (hEN) som gjelder for enkelte av våre produkter.

- EN 14351-1: 2006 + A1: 2010
Vinduer og ytterdører uten egenskaper for brannmotstand og / eller røykgasslekkasje.

- EN 13830:2003
Glassfasader (Curtain Walling)

Følgende av våre produkter er dekket av EN 14351-1: 2006 + A1: 2010:
- Sapa Dør 2074, 2086
- Sapa Skyvedør 2115, 2125, Artline 2195 og Sapa Heve-/Skyvedør 2160
- Sapa Vindu 1074/1086, Sapa Glassparti 3074/3086
- Sapa Foldevindusdør 1086
- Sapa Takvindu 5050
- Sapa Fasadevindu 4074

Følgende av våre produkter er dekket av EN 13830:2003:
- Sapa Fasade 4150, 4150SX, 4150EF og 5050 SG

Produkter som i dag ikke er dekket av en produktstandard (hEN) og der ytelseserklæringen og CE-merking IKKE kan etableres er:
- Brannklassifiserte dører / glasspartier Sapa 2050/3050, 2060/3060, 2074/3074 og 2086/3086
- Sapa Dør SFB 2074 med slagdørautomatikk
- Røykgassklassifiserte dører / vinduer Sapa 2074
- Innvendige dører Sapa 2050 og 2060
- Sapa Glasstak 5050
- Sapa Fasade 4150 SSG Structural Glazing
- Sapa Solskjerming 4550