Baggeboskolan i Tibro är årets bästa samhällsfastighet i Sverige

2021-12-06

Baggeboskolan i Tibro är årets bästa samhällsfastighet i Sverige

Fotograf: Jonas Anhede

Arkitektur kommer inte bara från kreativa idéer, utan också från ett samarbete med alla inblandade i projektet. Metallbyggare, entreprenörer och de som faktiskt kommer att använda utrymmet. Baggeboskolan är ett exempel på samarbetsarkitektur och har erhållit det prestigefyllda byggpriset ”Årets Bygge” i Sverige.

Baggeboskolan är en F-9-skola och fokus för detta framstående projekt var naturligtvis hållbarhet. Valet av material har vari noggrant genomtänkt och varje val har föregåtts av livscykelanalyser för att fastställa om det är i enlighet med de höga hållbara standarder som fastställts för projektet. Inte bara material har noggrant valts, utan även interiören. Möblerna är mestadels högkvalitativa möbler som har återvunnits från sitt tidigare liv i andra skolor. Det har inte varit någon avvägning mellan funktionalitet och design, både exteriören och interiören är uttryck för stadens hantverkstraditioner.

”Lärande, trygghet och glädje” är Tibros vision för Baggeboskolan. Det var grunden för vårt arbete. Visionen för oss som arkitekter var att skapa en skola där man kan känna sig trygg i den egna enheten- hemvisten, men samtidigt ha en stark delaktighet i det gemensamma. Också att skapa en skola som präglas av ljus och överblick, det ger trygghet och samhörighet.” säger Anette Wallin, arkitekt SAR/MSA, Liljewall arkitekter.

Designen är också ett samarbete mellan arkitekter, pedagoger, lärare, studenter och andra företag som är involverade i projektet. De har alla bidragit till att skapa en skola med de bästa förutsättningarna för sina elever.

”Om det finns en trade- off mellan design och hållbarhet? Både ja och nej. I det sammanhanget tänker jag spontant på återbruk, som vi också arbetade med på Baggebo, särskilt på inredningssidan. Där har vi som arkitekter och inredningsarkitekter en spännande utmaning att lära oss att ställa frågan ”kan vi återbruka?” istället för att tänka att vi alltid behöver designa något nytt.” fortsätter Annette.

Kan du säga något om framtidens design, vad kommer vi att präglas av?
” - Jag tror att framtidens design kommer att bli mer eklektisk, just eftersom jag tror att den kommer att innehålla mer av återbruk än vad vi ser idag.Det kommer att kännas naturligt och självklart att återbruka, vilket också kommer att ställa krav på designen av det som är nytt. För att kunna återbrukas måste det vi skapar hålla en hög kvalitet, som tål att brukas länge och återanvändas.”

Byggnationen av Baggeboskolan är det största nybyggnadsprojektet som genomförts i Tibro på 40 år och ribban lades på en hög nivå för både den pedagogiska miljön och på skolans gestaltning. Bygget genomfördes som ett samverkansprojekt mellan Tibro kommun och NCC med GlasLindberg som underentreprenör av både invändiga och utvändiga glas- och metallpartier.  

”Baggebo var på många sätt ett drömprojekt att jobba med, vi hade en fantastisk beställare med en stark önskan att skapa de bästa pedagogiska miljöerna utifrån den verksamhet som de ville bygga. Att arbeta i Tibro, med anrika hantverkstraditioner, var också en unik möjlighet. Inget var omöjligt. Om man föreslog specialbyggda skåp så ordnade de det. Eller böjde trä och designade armaturer, eller snidade handtag till dörrarna. Utmaningen som arkitekt var givetvis att svara upp mot det och utnyttja de möjligheter som finns.” Anette Wallin, arkitekt SAR/MSA, Liljewall arkitekter.

En total yta på 9 300 kvadratmeter, med en mängd olika klassrum, för både skola och fritid, är anläggningarna utformade som en ring runt ett atrium.

”Jag tror att varierade lärmiljöer har kommit för att stanna. Olika rumstyper och rumsstorlekar. Det öppnar så mycket möjligheter i vardagen både för att samlas i den stora gruppen och för att möta den enskilda eleven. En annan sak som jag upplever att många längtar efter, av dem som idag arbetar i en äldre skola, är ett naturligt centrum i skolan, en plats där man möts i vardagen utan att det är planerat. Det ger samhörighet och sammanhang. Jag tror också att framtidens skolor kommer att vara ännu bättre i ett hållbarhetsperspektiv. Ljus, ljud, energi och material kommer att bli ännu viktigare än de är idag. Hållbarhet hoppas jag också kommer att innebära att vi prioriterar skolbyggnation på det sättet som man gjorde vid förra sekelskiftet. Då var skolorna viktiga byggnader i staden, påkostade och med gedigna materialval. Över tid är det alltid en god idé att satsa på material som står sig över tid, även om de inte alltid är det billigaste i byggskedet så lönar det sig i längden. Skolor slits otroligt hårt och det tycker jag ibland glöms bort när man planerar, särskilt i tidiga skeden när de politiska besluten fattas och budgeten sätts, där hoppas jag på förändring och medvetenhet.” avslutar Anette Wallin.

Skolan har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Arkitekt: Liljewall arkitekter
SAPA kund: GlasLindberg
SAPA produkter: Dörr 2086, Dörr 2050 & Fasad 4150