Dörrar

SAPA Dörr 2050

Dörr Designlist

Oisolerad dörr med designvariation

Beskrivning

Vårt oisolerade dörrsystem 2050 för interiöra lösningar kan kompletteras (utföras) med designlister för att ge dörren ett utpräglat utseende. Glaset placeras då symmetriskt i dörrbladet och få en fin inramning tack vare designlister. Finns i tre olika utförande.

Dörrsystemet har ett profildjup på 50 mm. Karmprofilen utföres med fast anslag. Dörrbladsprofiler finns för smalprofillås. Dörrarna kan enkelt anslutas till vårt system för glasväggar och glaspartier 3050.

Broschyrer
SAPA Dörr 2050 och 2060
SAPA Dörr Designguide

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar, vikdörrar med eller utan sido- och överljus.
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Profilöversikt

L-formad glasningslist

Fasad glasningslist

Rektangular glasningslist

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.

Anslagsgående dörr

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning
D med universalgångjärn = 123 mm
D med bladgångjärn = 117 mm

Klämfri bakkant med gummiprofil

A = Fri öppning
B = Karmyttermått

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek 5-10 mm

Beslag

Vårt dörrsystem kan enkelt kompletteras med de på marknaden vanligaste beslagen. För optimal funktion är det viktigt att beslagen fungerar tillsammans. Nedan visas våra standardbeslag.

 

Gångjärn, exempel

Universalgångjärn

Bladgångjärn

Draghandtag

Svängt draghandtag med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet. Höjd 300 mm, Ø 30 mm. Art nr: Sapa 14 128

Trekantsformat draghandtag med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet. Höjd 300 mm, Ø 30 mm. Art nr: Sapa 14 129

Halvcirkelformat draghandtag med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet. Höjd 300 mm, Ø 30 mm. Art nr: Sapa 14 130

Dörrstängare

Dörrstängare med arm.
Enligt leverantör.

Glidskenedörrstängare.
Enligt leverantör.

Infälld dold dörrstängare.
Enligt leverantör.

Automatisk dörröppnare.
Enligt leverantör.

Tröskelalternativ

Dörröppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör vara så låg som möjligt för att underlätta passage. Beakta gällande normer och krav.

Dörr utan tröskel

Dörr med nedfälld tröskel

Dörr med anslagstätning mot tröskel

Dörr med släplisttätning

Skydd mot klämskador

För att minska risken för personskador genom klämning i dörrens bakkant har vi en lösning med s.k. klämfri bakkant. Beakta gällande normer och krav.

Dörrsystem 2050 med klämfri bakkant av EPDM-gummilister.

ELEVATIONER OCH DETALJER

A2050-1030 2122246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1031 122122232436
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1032 12212223243
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1033 2122247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning med vridankarjärn

Karminfästning med justerbar karmhylsa

Karminfästning med bult och svetsplatta

Karminfästning med skruv

 

Projekt med dörrar SAPA DÖRR 2050

Angered Arena, Gothenburg

Building and location: New swimming and ice complex in Angered, Gothenburg, Sweden
Construction year: 2013
Architect: Erséus Arkitekter AB
Producer: Alpro Aluminiumfasader AB

Doors: Sapa 2074 and Sapa 2050
Interior sections: Sapa Facade 4150
Fire protection: Sapa Fire Resistant Doors 2074 EI30 and 2074 EI60, Sapa Fire Resistant Panels 3074 EI30
Surface finish: Natural anodised.
Miscellaneous: The perforated cassettes on the building exterior are made of 3 mm aluminium sheet in five colours:
NCS 1010-G, NCS 1510-G, NCS 2010-G,
NCS 2010-B90G and NCS 3010-B90G.
The cassettes are suspended on a system of aluminium L- och Uprofiles designed by Alpro Aluminiumfasader.

Photographer: Hans Bonnevier

Kaisa library building, Helsinki

Building and location: Kaisa library building, Helsinki, Finland
Construction year: 2012
Architect: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, design team leader Vesa Oiva
Producer: Normek Oy
Developer: Helsinki University

Windows: 1074, special frames 74936 and frame profile 300x80, prof 370060. In total approximately 600 fixed windows.
Doors: Sapa 2050, 2074
Surface finish, powder coating:
External: RAL 9016 matte
Internal: RAL 9016 matte

Photography: Voitto Niemelä

Science & Technology Center Santaka, Kaunas

Building: Science & Technology Center Santaka
Location: Kaunas, Lithuania
Construction year: 2011-2013
Architect: G. Janulytė-Bernotienė Studio
Producers: Velansta UAB and Firelita UAB

Facades: Sapa 4150
Windows: Sapa 1074
Doors: Sapa 2074, 2074 fire resistant, 2050
Surface finish: RAL 9016, 7024
Glass: 6 Sun Guard HSN 62/34 – 18 Arg – 33.1 Laminated

Photographer: Hans Bonnevier

Plassen Cultural Centre, Molde

Facility: Plassen Cultural Centre
Place: Molde, Norway
Construction year: 2011-2012
Architect: 3XN, Copenhagen
Fabricator: H-Produkter AS
Proprietor: Molde Kommune and others

Facades: Sapa 4150 with Add decorative caps
Glazed elements: Sapa 3074, fire rating A60
Doors: Sapa 2050, 2074
Windows: Sapa 1074
Glazed roof: Sapa 5050
Surface finish: Clear anodised
Glass: Suncool Brilliant 70/35 S1 Superenergy

Photography: Hans Bonnevier

Ranheim School, Trondheim

Facility: Ranheim School
Place: Trondheim, Norway
Construction year: 2010
Architect: Lusparken Architects AS
Fabricator: Ratdal AS

Facades: Sapa 4150, 4150 EI30
Doors: Sapa 2050, 2074, 2074 EI30
Windows: Sapa 1074
Surface finish: Powder coating RAL 7016

Photography: Hans Bonnevier

AB Strömslunds Snickerifabrik, Skillingaryd

Objekt och ort: AB Strömslunds Snickerifabrik, Skillingaryd, Sweden
Byggår: 2012-2013
Arkitekt: Happy Architects / P-O Bonnevier Arkitektkontor AB
Producent: SKALAB
Montage: Ryds Glas Jönköping
Entreprenör: Pålssons Bygg AB
Ägare: Fastighets AB Strömslunds Snickerifabrik

Fasader: Sapa 4150
Dörrar: Sapa 2074, Sapa 2050
Ytbehandling: Powder Coating, NCS-S 7000-N, NCS-S 1000-N

Photography: Hans Bonnevier

Översättning saknas!