SAPA och Skolor

Vi tillbringar större delen av vår tid inomhus – i kontor, bostäder, restauranger … och i skolor. Skolbyggnader har stor inverkan på elevernas hälsa, inlärning och resultat. Det påverkar såväl kreativiteten som förmågan att ta till sig kunskap och lösa problem.

Framtidens skolor måste utformas med fokus på elevernas behov. Miljön ska kunna anpassas efter hur eleverna vill arbeta – bibliotek är t ex en populär studieplats och stora gräsytor inbjuder till en kreativ inlärningsmiljö. Eleverna ska ha allt de behöver för att lära sig, studera, vara aktiva och koppla av – men det viktigaste är att de känner tillhörighet. För att skapa flexibla gemensamhetsytor i skolor måste man väga in en rad olika aspekter, som undervisnings- och inlärningsmodeller, det fysiska området, framtida teknik och elevernas helhetsupplevelse.

Ur ett miljöperspektiv fokuserar man alltmer på hälsa och välbefinnande – särskilt när det gäller yngre elever – vilket gör att skolbyggnaders prestanda och material blir allt viktigare faktorer. Det innebär att allt fler investerare, kommuner och länder satsar på miljövänliga skolor, det vill säga kostnadseffektiva byggnader med låga utsläpp av
växthusgaser under hela livscykeln.

Vi erbjuder en mängd olika lösningar som uppfyller kraven på skolbyggnader vad gäller komfort, säkerhet och design. Våra produkter skapar ett samspel mellan byggnadens in- och utsida, genom att möjliggöra fasader med stora glaspartier. Fasader, fönster och dörrar i en mängd olika versioner tillgodoser behoven hos arkitekter och byggföretag.

Som en del av Hydro-koncernen har vi åtagit oss att främja hållbar utveckling. Som en global aluminiumleverantör, med verksamhet som spänner över hela värdekedjan, har Hydro som mål att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2030