Brann

E 30

Sapa Dør 2050/ Glassparti 3050 (E 30)

Enkeltglass

Beskrivelse

Glassede dør- og veggpartier med ramme av uisolerte aluminiumprofiler med 50 mm profildybde. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Dører kan utføres med dørbladprofiler for alle låstyper og med dørbladstørrelser opptil 1285 x 2140 mm. For dobbeltdører er maks bredde på utvendig dørblad 2100 mm.

Terskler finnes i forskjellige utførelser, men dørene kan monteres uten terskel med 10 mm sprekk i underkant.

Glassede veggpartier kan utføres i lengder på opptil 10 000 mm og høyder opptil 2200 mm.

Rammeprofilene finnes i bredder fra 74 mm opptil 172 mm. For vertikal fuging finnes det også rammeprofiler i utførelse som for delingsprofiler.

Brosjyrer
Fire_NO_181210_ProdBrochure2021.pdf

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fri åpning

Dører og inngangspartier bør utformes med tilstrekkelig rom (fri åpning) for persontrafikk og rullestolbrukere. Alle åpninger i forflytningsveier skal utformes slik at det er plass til bruk av rullestol. Observer gjeldende normer og krav. Ved utførelse som rømningsvei skal også reglenes krav til åpningsmål hensyntas.

Anslagsgående dør

 

A = Fri åpning
B = Yttermål karm
C = Veggåpning

D = 115 mm

Fyllinger

Enkelte deler av dørblad eller sidelys kan eller må utføres med fyllninger. Det er da viktig å tenke på overflatesjiktet og underlaget Fyllingene under oppfyller kravet til brannklassen.

Fylling Stp-G 27-34 mm

Gipsplater eller tilsvarende med et overflatesjikt av stålplate eller rustfri plate.
Maks dimensjon b x h: 600 x 2400 mm, 1100 x 1100 mm
Maks dimensjon overlys b x h: 2100 x 800 mm

Fylling Alp-G 27-34 mm

Gispplater eller tilsvarende med overflatesjikt av aluminiumplate.
Maks dimensjon b x h: 600 x 2400 mm, 1100 x 1100 mm
Maks dimensjon overlys b x h: 2100 x 800 mm

OPPRISS OG DETALJER

A2050-1045 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1046 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1047 132122246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1048 1212223249
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1049 11321222469
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1050 12212223243469
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1051 12212223243566
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1052 11322122243566
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1053 12356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1054 12356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1055 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1034 21
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1035 2122
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1036 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1037 2122
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1038 2122
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1039 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details