Brann

EI 30

Sapa Fasade 4150 (EI 15, E 30, EI 30)

Beskrivelse

Glasade fasader med invändiga stomprofiler av aluminium med profilbredd 50 mm. Profildjup väljs med hänsyn till spännvidd och vindbelastningar. På utsida skruvas glashållare till stomprofiler, samt förses med dekorprofiler.

Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar. Konstruktionsutformningen varierar beroende på om branden angriper från insida, utsida eller oberoende sida. Vid brand från insida och från oberoende sida utförs fasaden som utfackningsvägg mellan bjälklagen, och vid brand från utsida kan fasaden även utföras som utanpåliggande vägg.

Fasaderna kan utföras utan begränsningar i längd vid max höjd 3000 mm. Vid utanpåliggande vägg avser 3000 mm max avstånd mellan infästningar.

För mer information om brandskydd, brandklasser, föreskrifter och allmänna råd se BBR Kap:5.

Brosjyrer
Fire_NO_181210_ProdBrochure2021.pdf

Mer informasjon

OPPRISS OG DETALJER

A4150-1009 1113
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1010 11012163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1011 1101216
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1033 1016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1036 11016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1012 112163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1031 1123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1032 1101216
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1034 1016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1035 16
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1037 11016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1038 116
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1013 134
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1014 1103
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1015 110
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1040 1016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1039 11016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details