Dörrar

SAPA Dörr 2086

Dörr Lättvägg

Högisolerad dörr för lättväggskonstruktioner

Beskrivning

Vårt isolerade dörrsystem för lättvägg har ett profildjup på 86 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 42 mm. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås.

Dörren kan utföras som 2086, 2086 Plus eller 2086 Extreme, samtliga i Standard eller SX utförande efter önskemål. Se motsvarande avsnitt för mer information.

Denna produkt är tillverkad av Hydro REDUXA® - Aluminium producerad av förnybar energi. Läs mer här

Broschyrer
SAPA Dörr och Fönster Lättvägg
2086_Montanv_se.sept.pdf

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Inåtgående eller utåtgående enkeldörr eller pardörrar
  • Brytskydd. För utåtgående enkeldörrar
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.

PRESTANDA

  • Dörren kan utföras som 2086, 2086 Plus eller 2086 Extreme, samtliga i Standard eller SX utförande efter önskemål. Se motsvarande avsnitt för mer information.

Stora dimensioner

  • Väggtjocklek. Invändig foderbildande profil finns för väggtjocklekar: 100, 120, 150, 160, 175, 200, 230 och 240.

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.

Anslagsgående dörr

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning
D med universalgångjärn = 151 mm
D med bladgångjärn = 148 mm

 

Klämfri bakkant med gummilist

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning

 

Anslagsgående dörr med dolt gångjärn

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått
Glas eller fyllningar med tjocklek 20-64 mm

Glas

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget och ytskiktet till dem.

Exemplet visar fyllning F2

Fyllning F1
1,5 mm aluminiumplåt
60 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt
U-värde mittpunkt ner till 0,54 W/m²K.
Lämplig vid låg mekanisk påverkan t.ex. högt placerad fyllning.

Fyllning F2
1,5 mm aluminiumplåt
4,8 mm board
50 mm isolering
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplåt
U-värde mittpunkt ner till 0,61 W/m²K.
Lämplig vid måttlig mekanisk påverkan t.ex. lågt placerad fyllning.

Fyllning F3
1,5 mm aluminiumplåt
50 mm isolering
10 mm trä berskiva
1,5 mm aluminiumplåt
U-värde mittpunkt ner till 0,61 W/m²K.
Lämplig vid hög mekanisk påverkan utifrån.

Beslag

Vårt dörrsystem kan enkelt kompletteras med de på marknaden vanligaste beslagen. För optimal funktion är det viktigt att beslagen fungerar tillsammans. Nedan visas våra standardbeslag.

Gångjärn, exempel

Universalgångjärn

Dolt gångjärn

Tröskelalternativ

Dörröppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör vara så låg som möjligt för att underlätta passage. Beakta gällande normer och krav.

Se även varianterna för Dörr 2086 Plus och Dörr 2086 Extreme.

Skydd mot klämskador

För att minska risken för personskador genom klämning i dörrens bakkant har vi en lösning med s.k. klämfri bakkant. Beakta gällande normer och krav.

Dörrsystem 2086 med klämfri bakkant av EPDM-gummilister.

Som ett annat alternativ har vi en godkänd lösning med utanpå monterad skyddsrulle med duk. Athmer Fingerschutz är egentligen framtagen och godkänd att montera på branddörrar Sapa Dörr 2086 EI 30, men passar även på icke brandklassade dörrar.

Mer information om Athmer Fingerschutz på Sapa Dörr 2086 finns här.

Brytskydd

Utåtgående enkeldörr
För att minska risken för inbrott vid dörren har vi tagit fram en anslagsprofil med brytskydd. Brytskyddet är enkelt utbytbart vid ev. skada. Bör utföras i naturanodisering för bästa visuella tålighet. Finns endast för utåtgående enkeldörr.

ELEVATIONER OCH DETALJER

A2086-1040 2122246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1041 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
skruv

Karminfästning med
dubbla skruvar

Projekt med dörrar SAPA DÖRR 2086

Spårvagn, Lund

Sweden

Byggherre: Region Skåne / Lunds Kommun
Byggentreprenör: NCC Building Sweden
Metallbyggare: Alab Aluman AB
SAPA produkter: Fasad 4150, Dörr 2086, Fönster 1086

Betongvilan, Smedby

Sweden

Project: Betongvilan, Smedby
Metalbuilder: Ostkustens Glas & Montage AB

Photography: Hanna Bouveng

Bybad, Ålesund

Norway

Metallbyggare: H-fasader AS
Totalentreprenör: Veidekke Entreprenör AS
SAPA lösningar: SAPA 4150 Fasad, SAPA 2050 Dörr, SAPA 2086 Dörr och SAA 1086 fönster

Lindesberg Hälsocenter

Sweden

Arkitekt: White Arkitekter
Metallbyggare : Glaslindberg Fasad
Produkter: Fasad SAPA 4150, Tak: SAPA 5050, Dörrar: SAPA 2086 / SAPA 2050
Foto: Åke E:son Lindman &White 

Horten Skole, Horten

Norway

Link Arkitektur

Project: Horten Skole
Location: Horten, Norway
Producer: Umbra Produkter AS

Photo: Hundven-Clements Photography

Silberauto, Klaipeda

Facility: Silberauto
Place: Klaipeda, Lithuania
Architect: A405 Architects
Manufacturer: GS Industry UAB
Installer: Eugvilsta UAB

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2086 and Sapa 2074
Windows: Sapa 1074

Photography: Evaldas Lasys