Dörrar

SAPA Dörr 2086

Dörr Lättvägg

Högisolerad dörr för lättväggskonstruktioner

Beskrivning

Vårt isolerade dörrsystem för lättvägg har ett profildjup på 86 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 42 mm. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås.

Dörren kan utföras som 2086, 2086 Plus eller 2086 Extreme, samtliga i Standard eller SX utförande efter önskemål. Se motsvarande avsnitt för mer information.

 

Denna produkt är tillverkad av aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL och Hydro REDUXA, Läs mer om återvunnet aluminium och aluminium tillverkad av förnybar energi HÄR

Broschyrer
SAPA Dörr och Fönster Lättvägg
2086_Montanv_se.sept.pdf

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Inåtgående eller utåtgående enkeldörr eller pardörrar
  • Brytskydd. För utåtgående enkeldörrar
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.

PRESTANDA

  • Dörren kan utföras som 2086, 2086 Plus eller 2086 Extreme, samtliga i Standard eller SX utförande efter önskemål. Se motsvarande avsnitt för mer information.

Stora dimensioner

  • Väggtjocklek. Invändig foderbildande profil finns för väggtjocklekar: 100, 120, 150, 160, 175, 200, 230 och 240.

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.

Anslagsgående dörr

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning
D med universalgångjärn = 151 mm
D med bladgångjärn = 148 mm

 

Klämfri bakkant med gummilist

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning

 

Anslagsgående dörr med dolt gångjärn

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått
Glas eller fyllningar med tjocklek 20-64 mm

Glas

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget och ytskiktet till dem.

Exemplet visar fyllning F2

Fyllning F1
1,5 mm aluminiumplåt
60 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt
U-värde mittpunkt ner till 0,54 W/m²K.
Lämplig vid låg mekanisk påverkan t.ex. högt placerad fyllning.

Fyllning F2
1,5 mm aluminiumplåt
4,8 mm board
50 mm isolering
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplåt
U-värde mittpunkt ner till 0,61 W/m²K.
Lämplig vid måttlig mekanisk påverkan t.ex. lågt placerad fyllning.

Fyllning F3
1,5 mm aluminiumplåt
50 mm isolering
10 mm trä berskiva
1,5 mm aluminiumplåt
U-värde mittpunkt ner till 0,61 W/m²K.
Lämplig vid hög mekanisk påverkan utifrån.

Beslag

Vårt dörrsystem kan enkelt kompletteras med de på marknaden vanligaste beslagen. För optimal funktion är det viktigt att beslagen fungerar tillsammans. Nedan visas våra standardbeslag.

Gångjärn, exempel

Universalgångjärn

Dolt gångjärn

Tröskelalternativ

Dörröppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör vara så låg som möjligt för att underlätta passage. Beakta gällande normer och krav.

Se även varianterna för Dörr 2086 Plus och Dörr 2086 Extreme.

Skydd mot klämskador

För att minska risken för personskador genom klämning i dörrens bakkant har vi en lösning med s.k. klämfri bakkant. Beakta gällande normer och krav.

Dörrsystem 2086 med klämfri bakkant av EPDM-gummilister.

Som ett annat alternativ har vi en godkänd lösning med utanpå monterad skyddsrulle med duk. Athmer Fingerschutz är egentligen framtagen och godkänd att montera på branddörrar Sapa Dörr 2086 EI 30, men passar även på icke brandklassade dörrar.

Mer information om Athmer Fingerschutz på Sapa Dörr 2086 finns här.

Brytskydd

Utåtgående enkeldörr
För att minska risken för inbrott vid dörren har vi tagit fram en anslagsprofil med brytskydd. Brytskyddet är enkelt utbytbart vid ev. skada. Bör utföras i naturanodisering för bästa visuella tålighet. Finns endast för utåtgående enkeldörr.

ELEVATIONER OCH DETALJER

A2086-1040 2122246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1041 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
skruv

Karminfästning med
dubbla skruvar

Projekt med dörrar SAPA DÖRR 2086

Sompasaari, Finland

Byggherre: Lemminkäinen Talo Oy

Aura, Malmö

SAPA kund: GlasLindberg
Byggherre: SKANSKA
Arkitekt: Dorte Mandrup
SAPA produkter: Som nämnt nedan 1086, 2086 och 4150. Även Glastak 5050

Valla Vårdboende, Linköping

SAPA-producenter: ALAB Aluman AB

Foto: Göran Billeson

Lindeberghemmet, Norge

SAPA-kund: H-Fasader GlassTeam AS

Foto: Daniel Hundven-Clements

Kungälvs sjukhus, Kungälv

SAPA-producent: GlasLindberg Fasad AB

Foto: Bert Leandersson

Kulatoppen omsorgscenter, Norge

SAPA-kund: H-fasader Stette AS

Foto: Werksted v/Marius Beck Dahle