Brann

E 30

Sapa Dør 2060/ Glassparti 3050 (E 30)

Enkeltglass

Beskrivelse

Glassede dør- og veggpartier med ramme av uisolerte aluminiumprofiler med 60 mm profildybde på dørbladprofilen. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Dører kan utføres med dørbladprofiler for alle låstyper og med dørbladstørrelser opptil 1295 x 2140 mm. For dobbeltdører er maks bredde på utvendig dørblad 2100 mm.

Terskler finnes i forskjellige utførelser, men dørene kan monteres uten terskel med 10 mm sprekk i underkant. Anslagstetningen på hengselsiden finnes også i utførelse som klemfri bakkant.

Glassede veggpartier kan utføres i lengder på opptil 10 000 mm og høyder opptil 3 000 mm.
Vertikal rammeprofil med en total bredde på 96 mm. For vertikal fuging finnes det også rammeprofiler i utførelse som for delingsprofiler. Horisontale sprosseprofiler med 50 mm profildybde, likt som for Sapa Glassparti 3050.

Brosjyrer
Fire_NO_181210_ProdBrochure2021.pdf

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fri åpning

Dører og inngangspartier bør utformes med tilstrekkelig plass (fri åpning) til persontrafikk og rullestolbrukere.  Også andre åpninger i forflytningsveier skal utformes slik at de har plass til rullestol. Ta hensyn til gjeldende normer og krav. Ved utførelse som rømningsvei skal også kravene til åpningsmål hensyntas. 

Anslagsgående dør

Klemfri bakkant med gummiprofil

Fyllinger

Enkelte deler av dørblad eller sidelys kan eller må utføres med fyllninger. Det er da viktig å tenke på overflatesjiktet og underlaget. Fyllingene under oppfyller kravet til brannklassen.

Fylling Stp-G 27-34 mm

Gipsplater eller tilsvarende med overflatesjikt av stålplåte eller rustfri plate.
Maks dimensjon b x h: 600 x 2400 mm, 1100 x 1100 mm
Maks dimensjon overlys b x h: 2100 x 800 mm

 

Fylling Alp-G 27-34 mm

Gipsplater eller tilsvarende med overflatesjikt av aluminiumplate.
Maks dimensjon b x h: 600 x 2400 mm, 1100 x 1100 mm
Maks dimensjon overlys b x h: 2100 x 800 mm

OPPRISS OG DETALJER

A2060-1032 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1033 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1034 132122246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1035 1212223249
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1036 11321222469
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1037 12212223243469
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1038 12212223243566
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1039 113212224355566
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1040 12212223243566
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1041 11322122243566
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1042 12356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1054 21
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1055 2122
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1056 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1057 2122
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1058 2122
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1059 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details