Vinduer / Vindusdører

SAPA 1086

Vindu Lettvegg

Høyisolert innadslående lettveggvindu

Beskrivelse

Vårt høyisolerte vindu for lettvegg har en profildybde på 86 mm og glassfiberarmerte polyamidlister på 42 mm. Den indre pakningen og isolatorens konstruksjon optimaliserer isoleringen i profilene. Karmprofilen er tilpasset rasjonell montering lettveggkonstruksjoner av plater og isolasjon. Innsiden kompletteres med utforing av spesialtilpassede aluminiumprofiler for alternative veggtykkelser. Vindusrammer og sprosseprofiler finnes i flere bredder.

Dette produktet er produsert i Hydro REDUXA – aluminium produsert med fornybar energi. Les mer her.

Brosjyrer
SAPA_1086_NO_220403.pdf

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Som faste og åpningsbare enheter samt vindusbånd.
  • Beslag. Side-, bunn-, topp- eller vippe-/dreiehengslet.
  • Fixbeslag. Fixspanjolett og vindusbrems som side-, bunn- eller topphengslet.

UTFØRELSE

  • Innsiden kompletteres med utforing av spesialtilpassede aluminiumprofiler for veggtykkelser: 100, 120, 150, 160, 175, 200, 220, 230, 240 og 300 mm.

YTELSER

  • Lufttetthet. Klasse 4 iht. NS-EN 12207.
  • Regntetthet. Klasse 9A iht. NS-EN 12208.

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Beslagsfunksjon

Vippe-/dreiehengslet innadslående

Stengt

Lufting, bunnhengslet

Åpent, dreiehengslet

Lukkebeslag Notter AL 18 alt skjulte hengsler Notter AL18 VDL
Håndtak x6661259
Håndtak x6661261
Håndtak Sapa S16439
Håndtak Sapa S16439 med barnsikring S16441
Håndtak Sapa S16438

Bunnhengslet innadslående

Stengt   

Åpent, bunnhengslet

Lukkebeslag Notter AL 18 alt skjulte hengsler Notter AL18 VDL
Håndtak x6661259
Håndtak x6661261
Håndtak Sapa S16439
Håndtak Sapa S16439 med barnsikring S16441
Håndtak Sapa S16438

Sidehengslet, innadslående

Stengt

Åpent, sidehengslet

Lukkebeslag Notter AL 18 alt skjulte hengsler Notter AL18 VDL
Håndtak x6661259
Håndtak x6661261
Håndtak Sapa S16439
Håndtak Sapa S16439 med barnsikring S16441
Håndtak Sapa S16438

Topphengslet innadslående

Stengt  

Åpent, topphengslet

Lukkebeslag Notter AL 18 alt skjulte hengsler Notter AL18 VDL
Håndtak x6661259
Håndtak x6661261
Håndtak Sapa S16439
Håndtak Sapa S16439 med barnsikring S16441
Håndtak Sapa S16438

Håndtak

Aluminiumhåndtak
Art nr: Sapa 16439

Aluminiumhåndtak med barnesikring
Art.nr: Sapa 16439 Barnesikring Sapa 16441

Aluminiumhåndtak låsbart
Art.nr: Sapa 16438

Aluminiumhåndtak
Art.nr: Sapa 16126

Aluminiumhåndtak låsbart
Art.nr: Sapa 16131

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Glass eller fyllinger med tykkelse 20-64 mm

Illustrasjonen viser forskjellige funksjonsmål etablert i vindusbransjen og i følge MTK. Pakninger av EPDM-gummi finnes i flere utførelser.

Prinsippillustrasjon, utforing

Innvendig utforing med spesialtilpasset aluminiumprofil, illustrasjon:

OPPRISS OG DETALJER

A1086-1029 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1030 717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1031 123571727374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Tekniske Fakta

U-verdi vinduer

Formel for beregning av vinduets totale U-verdi med hensyn til glass, profilandel og lineærfaktor for randsoneeffekt.

Uvindu = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg ) / ( Ag + Af )

I lenkene under vises tabeller med overslag på verdier for vinduets totale U-verdi for forskjellige glass og distanselister. Beregningene basere på gjeldende normer og krav.

U-värde

Ner till 0,8 W/m²K (PX, öppningsbart, Ug=0,5 W/m²K, storlek 1230x1480 mm).

Ljudisolering

Upp till Rw 45 dB.