Dører

SAPA 2060

Dør

Sterk dør for høy persontrafikk

Beskrivelse

Dørsystemet er bygget opp på uisolerte aluminiumprofiler med en profildybde på 60 mm. Den ytre glassingslisten er integrert i profilen for asymmetrisk plassert glass. Systemet har utskiftbare anslag. Dørbladsprofiler finnes for alle låstyper og med klemfri bakkant. Dørene kan enkelt integreres i våre fasadesystemer og glasspartier 3050, 3060, 4150, 5050 SG og 3086.

Dette produktet er produsert i Hydro REDUXA – aluminium produsert med fornybar energi. Les mer her.

Brosjyrer
2050_2060_NO_ProdBrochure2021.pdf
Door_designguide_NO_Prodbrochure2021.pdf

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Enkle dører, pardører og møtende dører med eller uten side- og overlys.
  • Utskiftbare anslag og innbruddshemming: Forenkler reparasjon.
  • Personsikkerhet: Kan fås med klemfri bakkant.

YTELSER

  • Inbruddshemming: Kan fås i innbruddshemmende klasse RC2 alt. RC3 i henhold till EN 1627.
  • Brannvern: Kan fås i brannteknisk klasse E 30 eller EI 30.

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fri åpning

Dører og inngangspartier bør utformes med tilstrekkelig plass (fri åpning) til persontrafikk og rullestolbrukere. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dør med anslag

A = Fri åpning
B = Yttermål karm
C = Veggåpning

D med universalhengsle = 128 mm
D med bladhengsle = 118 mm

Klemfri avrundet bakkant

A =  Fri åpning
B =  Yttermål karm

Klemfri bakkant med gummiprofil

A =  Fri åpning
B =  Yttermål karm

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Funksjonsmål
Glasstykkelse 3-33 mm

Illustrasjonen viser forskjellige funksjonsmål som er etablerat i vindusbransjen og i overensstemmelse med MTK. Fugebånd er utført av EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

Glassing
Glasstykkelse 3-33 mm

Fyllinger

Visse deler av partiet kan eller må utføres med fyllinger. Det er viktig å tenke på underlaget og overflatesjiktet. Er fyllingene utsatt for tunge støt eller mekanisk belastning bør man velge underlag av slitesterkt skivematerial samt overflatesjikt som rustfri plate eller glassemaljert stålplate.

Fylling F2
1,5 mm aluminiumplate
3,2 mm board
25 mm isolering
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplate

Fylling F3
1,5 mm aluminiumplate
12 mm sponplate
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplate

Fylling F4
1,5 mm aluminiumplate
20 mm isolering
10 mm Sapaspont

Beslag

Vårt dørsystem kan enkelt kompletteres med de vanligste beslagene på markedet. For optimal funksjon er det viktige at beslagene fungerer sammen.

Under vises våre standardbeslag.

Hengsler, eksempel

Universalhengsle

Bladhengsle.

Terskelalternativer

Døråpninger bør utformes uten nivåforskjeller dersom det ikke av f.eks. fukt- eller klimaårsaker bør finnes en terskel. En eventuell terskel bør være så lav som mulig for å gjøre passering enkelt. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dør uten terskel

Dør med nedfelt terskel        

Dør med anslagstetting mot terskel

Dør med sleplisttetting

Beskyttelse mot klemskader

For å redusere risikoen for klemskader i dørens bakkant har vi en løsning med såkalt klemfri bakkant. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dørsystem 2060 med klemfri bakkant av EPDM-gummilister.

Dørsystem 2060 med klemfri bakkant av avrundet aluminiumprofil.

Innbruddsbeskyttelse

For å redusere risikoen for innbrudd via dører har vi utviklet anslagsprofiler som skal beskytte mot innbrudd. Disse profilene kan enkelt byttes ut ved evt. skade. Finnes for inn- og utadslående samt møtegående dører. Bør utføres i naturanodisering for å oppnå optimalt utseende.

Eksempel:

Dør 2060 innadslående med beskyttelse mot innbrud

Dør 2060 utadslående med beskyttelse mot innbrudd

OPPRISS OG DETALJER

A2060-1001 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1002 12212223243
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1003 1221222324346
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1004 2122247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1005 122122232437
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1006 122122232437
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1007 31323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1008 12331323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1009 1233132333446
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1010 3132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1011 123313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1012 1233132333466788
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1013 2223243132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1014 1222232433132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1015 1222232433132346678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

Innfesting av dørparti skal skje i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering bestemmes av partiets størrelse

Karminnfesting med vrideanker

Karminnfesting med justerbar karmhylse

Karminnfesting med bolt og sveisplate

Karminnfesting med skrue

Prosjekt med dører SAPA 2060

Kristianstad Arena, Kristianstad

Facility: Kristianstad Arena
Place: Kristianstad, Sweden
Construction year: 2009-2010
Architect: Tengbomgruppen AB
Fabricator: Glaslindberg AB

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2060 and 2074
Glass: Bioclean, dirt-repellent, and SKN 178, sunscreen glass, in glazing units.

Photography: Hans Bonnevier