Fasade

SAPA 4150

Isolert

Fleksibelt system for alle typer fasader

Beskrivelse

Fasadesystem 4150 består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering.

Profilene finnes i flere forskjellige dybder. De er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonert last og sammenføyes med skjulte overganger. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden.

Dette produktet er produsert i Hydro CIRCAL resirkulert aluminium. Les mer her.

Brosjyrer
4150_4150_SX_4150_PH_NO_ProdBrochure2021.pdf
Facade_Complements_NO_ProdBrochure2021.pdf
Decorative_Profile_NO_ProdBrochure2021.pdf
Brochure Recycling SAPA NO
SAPA 4150

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Velisolerte profiler.
  • Fire vindussystemer, både inn- og utadslående.
  • Dører: Slag- og skyvedører kan enkelt integreres.

YTELSER

  • Brannbeskyttelse: Kan utføres i brannteknisk klasse E 30, EI 15 eller EI 30.
  • Innbruddshemming. Innbruddshemming RC2/RC3 iht. EN 1627
  • Klassifisert: I henhold til gjeldende EN-standarder.

DESIGN

  • Rammeprofiler i flere former. Rektangulære profiler (profildybde 35-300 mm), I- og T-profiler gir stor frihet til utforming av interiøret.
  • Bredt sortiment av dekorprofiler til utvendig formgivning.

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fyllinger

 


For mer informasjon kontakt Markedssupport

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Glastykkelse 23-48 mm

Illustrasjonen viser funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i følge MTK. Fugebåndene er utført i EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

Åpningsenheter

Fasadesystemet kan enkelt kompletteres med vinduer og dører. Vinduskarmene er spesielt tilpasset glassfalsen i fasadesystemet, for enkel montering. Vindussystem 1086 kan utføres som vippe-/dreiehengslet, sidehengslet, bunn-, topp- og sidehengslet, innadslående. Fasadevindu 4074 utadslående glidehengslet beslag for horisontal eller vertikal utførelse.

Dørrystem 2086 finnes for innad- eller utadslående samt enkel- og dobbeltdør, der karmprofilen er spesialtilpasaset glassfalsen i fasadesystemet for enkel montering.

Vindu 1086 innadslående

- Profildybde 86 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Side-, under- eller topphengslet
- Bunnsidehengslet
- Fals for 2-og 3-lags glass

 

Vindu 1086 utadslående

- Profildybde 86 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Side-, bunn- eller topphengslet
- Fals for 2-og 3-lags glass

 

Vindu 1086 blokkvindu

- Profildybde 86 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Side-, bunn- eller topphengset
- Bunnsidehengslet
- Fals 2-lags glass

 

Fasadevindu 4074 utadslående


- Profildybde 88 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Glidehengslet horisontalt
- Glidehengslet vertikalt
- Fals for 2-lags glass

 

Dør 2086 SX

- Profildybde 86 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Inn- eller utadslående
- Enkel- eller pardører
- Fals for 2- og 3-lags glass

Fasadekomplementering

Oppfatningen om hvordan en glassfasades skal fremstå visuelt varierer fra formgiver til formgiver. Vi har to forskjellige dekorprofilsystemer: Add og Expressive.

Add tilbyr ikke bare en designmulighet med sine synlige festeelementer og sitt karakteristiske spor, men også et fleksibelt konsollsystem for innfesting av solskjerming, lynavledere, takrenner, skilt og belysning.

Expressive gir deg som skaper stor frihet til å velge hvordan lys og skygge speiles over  fasaden. Det er også mulig med egen design på dekorprofiler hvis ønskelig.

Add, dekorprofiler

Add basisprofil 42693, med gjæring.

Add basis dekorprofil 42693 komplettert med kulørprofil.

Add basis dekorprofil 42693 med skruevinnfesting.

 

Add, konsollsystem

Add basis dekorprofil 42693 med rør

Add basis dekorprofil 42693 med lynavleder

Add basis dekorprofil 42693 med solskjerming

 

Expressive, dekorprofiler

Expressive flänsprofil 42695 horisontalt kombinert med 42227 vertikalt

Expressive dekorprofil 68827 horisontalt kombinert med vingeprofil 68823 vertikalt

Expressive flensprofil 42695 i kombinasjon horisontalt og vertikalt

Expressive T-profil 68819 i kombinasjon horisontalt og vertikalt

Expressive U-profil 68827 i kombinasjon horisontalt og vertikalt

Expressive Pyramideprofil 42813 horisontalt kombinert med 42811 vertikalt

U-verdi glassfasade

Formel for beregning av fasadens totale U-verdi med hensyn til glass, profilandel og linjærfaktor for randsoneeffekt.

Ufasade = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

For mer informasjon kontakt Markedssupport

 

OPPRISS OG DETALJER

A4150-1028 1011161777172737374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1029 110163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1030 1101116177
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1024 10141721222331323334414243
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1025 1111316234
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1026 10168
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1027 1101635051
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1018 110111213131415162212234566162636471727374818284
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1019 1101112131417234566162636471727374818284
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1020 110151623456
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1021 1101112131416181922122345661626364717273748182849
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1022 110111213141718182345661626364717273748182849
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1023 110161919359
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Tekniske Fakta

Spesifiser riktig material

Nå kan dere gjøre en liten og enkel innsats som har stor miljøpåvirkning. Ved å inkludere teksten under i deres spesifikasjon bidrar dere til et mer miljøvennlgige bygg og sikrer at deres prosjekt får det beste materialet vi kan tilby:

"Materialet i fasadesystemet skal være EPD-sertifisert aluminium med lav miljøpåvirking av typen Hydro CIRCAL eller likeverdig, produsert med minimum 75% resirkulert forbrukerskrap fra produkter demontert fra bygninger."

Bygge mer bærekraftig og miljøvennlig?

Som aluminiumeksperter har vi utviklet vår mest miljøvennlige serie førsteklasses  aluminium noensinne: Hydro CIRCAL - produsert med minst 75% andel resirkulert forbrukerskrap, fra for eksempel glassfasader og vinduer som er demontert fra bygninger og fullstendig resirkulert. Resultatet er at Hydro CIRCAL inneholder betydelig mindre drivhusgasser enn gjennomsnittet; kun 2,3 kg CO2/kg Al. Til sammenligning er verdensgjennomsnittet på 18 kg CO2/kg Al. Produksjonsprosessen er uavhengig sertifisert av DNV GL, med EPD miljødeklarasjon som bevis.

Det kaller vi miljøfordeler - sammen kan vi bygge mer bærekraftig!

Prosjekt med fasade SAPA 4150

Lindbackaskolan

Sweden

Totalentreprenør: Lindesbergs Bygg AB
Arkitekt: SWECO Architects AB og PE Teknik & Arkitektur AB
Produsent: Rockpart AB
SAPA-produkter: Fasade 4150 og branndører 2086

 

Lindesberg Hälsocenter

Sweden

Arkitekt: White Arkitekter
Produsent: GlasLindberg Fasad AB
Produkter: SAPA 4150 Fasade, SAPA 5050 Glasstak, SAPA 2086 / SAPA 2050 Dører
Foto: Åke E:son Lindman &White 

Spjelkavik School, Ålesund

Norway

Building: Spjelkavik school
Location: Ålesund, Norway
Building year: 2012-2015
Architect: Fortunen AS
Fabricator: H-Produkter AS
Developer: Ålesund Kommunale Eiendom KF

Facades: Sapa Facade 4150
Roof Glazing: Sapa Roof Glazing 5050
Doors: Sapa Door 2074
Surface treatment, colour: Powder-coating, RAL 7024

Photo: Fotograf Kristiansen AS

Ny-Krohnborg School, Bergen

Norway

Building: Ny-Krohnborg School
Location: Bergen.
Year of construction: 2012
Architect: Arkitektgruppen Cubus AS in partnership with Rambøll Norge AS (ARK)
Fabricator: Bue Aluminium AS
Developer: Municipality of Bergen

Facades: Sapa Facade 4150
Doors: Sapa Door 2074
Windows: Sapa Window 1074
Sliding sections: Sapa Sliding Door 2125
Surface treatment, colour: Powder-coated, RAL 8022 Glimmer

Photography: Hundven-Clements photography

Bergen University College, Bergen

Norway

Object and location: Bergen University College
Building year: 2011-2014
Architect: HLM arkitektur AS in association with Cubo Arkitekter AS
Fabricator: Bue Aluminium AS
Installation: Bue Aluminium AS
Contractor: Skanska Norge AS/Leigland Bygg AS
Proprietor: Statsbygg

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2074
Windows: Sapa 1074
Colour: Sable Noir 100

Photography: Hans Bonnevier

Bruhagen primary school, Averøy

Norway

Building: Bruhagen primary school
Location: Averøy, Norway
Construction year: 2010–2011
Architect: Selberg Arkitektkontor AS
Producer: H-Produkter AS

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2050, 2074
Windows: Sapa 1074
Glass room: Sapa 5050
Surface finish: Natural anodised

Photography: Hans Bonnevier